Anneta, et Katrina kohtutee saaks jätkuda!

2020. aasta suvel pöördus Eesti Inimõiguste Keskuse poole kunstnik, üliõpilane ja kodanikuaktivist Katrina Raiend, kelle oli laimusüüdistusega andnud kohtusse Raadio Sky Plus saatejuht Alari Kivisaar. Harju Maakohus otsustas möödunud reedel, 13. mail osaliselt rahuldada Kivisaare hagi Katrina Raiendi vastu. Katrina kohtutee jätkamise toetuseks saad oma annetuse teha siin.

Koostöös Advokaadibüroo Liverte vandeadvokaat Meris Vellinguga on Katrina Raiend otsustanud Harju Maakohtu otsuse edasi kaevata. “Kuna Katrina kohtutee pakub võimalust Eesti ühiskonnas arutada selle üle, mis on rassism ja kuidas rassistlikku väljendust ära tunda, siis toetame koos oma annetajatega pöördumist järgmise kohtuastme poole,” avas Eesti Inimõiguste Keskuse juht Egert Rünne põhjuseid, miks keskus kaasusesse panustab.

Katrina Raiend on tõdenud, et kõnealune petitsioon oli eelkõige mõeldud palvekirjana tööandjale: “Minul ei ole võimalik eemaldada inimesi avalikust ettevõttest, kuid saan koondada kokku sarnaste arvamustega inimesed ja esitada palvekirja. Enne petitsiooni kirjutasime me ka otse Sky Meediale, kuid sellele ei tulnud kahjuks vastust. Petitsiooniga tahtsime näidata, et vähemustest ja naistest hoolivaid inimesi on Eestis omajagu.”

Raiend lisas, et esimese astme kohtuotsus on muidugi ootamatu, kuid ta on ka samas tänulik paljude inimeste toele, mis võimaldab pöörduda järgmise kohtuastme poole. “Kuna tegu on põhimõttelise vaidlusega mulle olulisel teemal, siis otsustasime koos advokaadiga kohtuteed jätkata. Loodame sellega panustada Eestisse, kus avaliku elu tegelased kasutavad sõnu pigem vähemuste võimestamiseks,” jagas Raiend oma mõtteid.

2020. aasta juunis lõi Katrina avaliku petitsiooni Kivisaare raadioeetrist eemaldamiseks, eesmärgiga kaitsta meie kõigi põhiõiguslikke väärtusi ja seista vastu vähemusi alavääristavale ebaõiglusele. Katrina Raiendi kohtutee jätkub apellatsioonkaebuse esitamisega Tallinna Ringkonnakohtule, kaasuse asjaoludega saab lähemalt tutvuda siin.

Strateegilise hagelemise kaasuste annetuskampaaniatest kogunenud raha kasutatakse õigusabikulude, riigilõivude, eksperttasude, kommunikatsiooni ja muude vaid otseselt kaasusega seotud kulude katmiseks. Juhul, kui vastava kaasuse annetuskampaaniaga koguneb raha planeeritust rohkem, kasutatakse seda järgmise strateegilise hagelemise kaasuse raames. 

 

Anneta, et Katrina kohtutee saaks jätkuda!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#strateegiline-hagelemine
Ostukorv