Konverentsi teise päeva töörühmad otsivad lahendusi olulistele väljakutsetele

Konverentsi “Herd Immunity Against Hate and Lies” teisel päeval toimuvad kaasavad ekspertarutelud väiksemates töörühmades. Osalejad saavad valida kolme väljakutse vahel:

1. Sotsiaalmeedia monitoorimine: huvikaitse meetod, vaenuliku sisu eemaldamine või sisend vabaühenduste projektidesse?

Üha enam on hakatud mõistma, millist rolli mängib sotsiaalmeedia vaenu ja valeinfo levikus. Euroopa Komisjon on ebaseadusliku vaenukõne leviku tõkestamiseks sotsiaalmeedia platvormidega kokku leppinud tegevusjuhendis, mille osaks on näiteks ka vaenukõne eemaldamine. Vabaühendused üle Euroopa on sotsiaalmeedia platvormide lubadusi monitoorinud ja selle tulemusi oma töös kasutanud. Selles töötoas küsimegi, kas ja kuidas aitavad sotsiaalmeedia monitoorimine ja vaenust teavitamine luua meie kõigi jaoks turvalisemat veebi? Arutlevad inimõiguslane ja Läti mitmekesisuse kokkuleppe koordinaator Kaspars Zalitis ning Eesti Inimõiguste Keskuse jurist Uljana Ponomarjova. Töörühma juhib ja kuulajaid kaasab Ionut Codreanu Rumeenia inimõigusorganisatsioonist Active Watch.

Loe lähemalt konverentsi kodulehelt.

2. Vaenukõne meedias: kas peaksime fookusesse võtma eneseregulatsiooni võimalused või harima tarbijat?

Meedial on ühiskonnas märkimisväärne võim. Küsime, kas nii veebis kui traditsioonilises meedias lokkava vaenu ja valeinfo vastu aitab ajakirjanduse eneseregulatsioon või meediapädevus? Kas ja millises osas lahendab Euroopa Komisjoni digiteenuste seadus probleemi Euroopa-üleselt seejuures sõnavabadust liigselt piiramata? Neile küsimustele otsivad vastuseid Stanislav Matějka Slovakkia ringhäälingu ja taasedastamise nõukogust, Eesti Ajakirjanike Liidu juht Helle Tiikmaa ja Eesti Päevalehe ajakirjanik Heliis Raudsik. Vestlust modereerib advokaadibüroo Liverte partner Liisa Linna.

Loe lähemalt konverentsi kodulehelt.

3. Valeinfo ja vaenukõne vähendamine haridusega

Kuidas saaks formaalne ja mitteformaalne haridus kaasa aidata kriitilisele mõtlemisele ning tõsta teadlikkust stereotüüpide, eelarvamuste ja valeinfo negatiivsetest mõjudest? Kuidas võiks positiivsetele arengutele kaasa aidata noorsootöö? Millised algatused on olnud või võiksid olla tõhusad nende teemade käsitlemisel? Vestlevad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esinaine Maarja Tinn, Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht Heili Griffith ja Hispaania vabaühenduse Movimiento Contra la Intolerancia juht Valentín González. Töörühma juhib Victoria Carasava Rumeenia inimõigusorganisatsioonist Active Watch.

Loe lähemalt konverentsi kodulehelt.

Inimõiguste keskus korraldab 24.–25. jaanuaril rahvusvahelise konverentsi, et üheskoos valeinfo ja vaenuviiruse levikule pidurit tõmmata. Konverentsil käsitlevad Euroopa inimõigusorganisatsioonide eksperdid, Facebooki, Twitteri ja Euroopa Komisjoni esindajad, teadlased ning teised spetsialistid veebis leviva vaenukõne, valeinfo ja vandenõuteooriate teemasid ning nende seotust COVID-19 pandeemia ajal leviva veebivaenu fenomeniga. Konverentsile saab registreeruda hiljemalt 22. jaanuaril.

Korraldame konverents osana projektist OpCode, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi (2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 9000 euro ulatuses.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaen #vaenukone #vaenukuriteod
Ostukorv