Mindthehate.com – koduleht, mis õpetab vaenuvabalt suhtlema

Rahvusvahelise projekti “OpCode – online vaenukõne vastu” raames on valminud koduleht www.mindthehate.com, mis sisaldab rikkalikult infot vaenukõne ja teemaga seotud uuringute kohta. Lisaks leiab uuelt kodulehelt soovitusi erinevatele eluvaldkondadele vaenuvabaks suhtluseks.

Aastatel 2020–2021 uuris Eesti Inimõiguste Keskus koostöös projektiga seotud Slovakkia, Hispaania, Rumeenia ja Poola vabaühendustega erinevaid teemavaldkondi, mida vaenukõne enim puudutab. Valmisid ülevaated seksistliku vaenukõne esinemisvormidest, võõravaenu olemusest erinevates riikides, COVID-19 pandeemia mõjudest ja antisemiitliku vaenukõne levikust avalikus ruumis. Lisaks näitas OpCode projektis läbi viidud sotsiaalmeedia monitooring, et enim esineb ebaseaduslikku vaenukõnet LGBT+ kogukonna, juutide ja rahvusvähemuste suhtes.

infograafikud võõravaenu ja covid-10 vaenukõne kohta

Samuti sisaldab koduleht kommunikatsiooni- ja õigusekspertide koostatud soovitusi vaenuvabaks suhtluseks avalikkuse ja erinevate vähemustega. Poliitikud, kellel on suur roll ühiskonna rahumeelses arengus, leiavad sealt sisukaid nippe vaenu vältimiseks nii oma kampaaniates kui igapäevases suhtluses. Samuti on eksperdid välja töötanud soovitused sotsiaalmeedia kasutajatele ja neile, kelle töö on kommunikatsioon ja avalik suhtlus. Soovitused on tõlgitud ka eesti keelde ja julgustame kõiki, kelle jaoks on inimõiguste haridus oluline, neid kasutama.

Noored, lapsevanemad, õpetajad, noorsootöötajad ja vabaühendused leiavad kodulehelt lisaks ressursside alamlehe, kuhu oleme kogunud infot teiste organisatsioonide ja institutsioonide headest algatustest. Sealt leiab näiteks õppematerjale vaenukõne kahjuliku mõju tutvustamiseks noortele ja koolituse, kuidas astuda vaenule vastu positiivseid näiteid kasutades.

Vaata lähemalt www.mindthehate.com!

Anna oma panus vaenuviiruse karjaimmuunsusesse!

Inimõiguste keskus korraldab 24.–25. jaanuaril konverentsi “Herd Immunity Against Hate and Lies“, kus Euroopa inimõigusorganisatsioonide eksperdid ja tuntud sotsiaalmeedia platvormide ning Euroopa Liidu institutsioonide esindajad käsitlevad veebis leviva vaenukõne, valeinfo ja vandenõuteooriate teemasid ning nende seotust COVID-19 pandeemia ajal leviva veebivaenu fenomeniga. Tutvu ajakavaga ja registreeru hiljemalt 22. jaanuaril.

Koduleht on osa projektist OpCode, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi (2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 9000 euro ulatuses.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaen #vaenukone
Ostukorv