Keskus alustab nõustamist andmekaitse ja privaatsuse küsimustes

Alates teisipäevast, 5. oktoobrist alustab Eesti Inimõiguste Keskuse jurist Mari-Liis Vähi individuaalse nõustamistega privaatsuse ja andmekaitsega seotud teemadel. Abi on kõigile tasuta.

Inimõiguste keskus soovib panustada sellesse, et ühiskonnas olevad digi- ja andmekaitsealased kitsaskohad saaksid lahendatud. “Tänapäeva infoühiskonnas on andmed otsustava tähtsusega, mistõttu on ka nende kaitsmine aina olulisem. Ühelt poolt peavad riigiasutused ja ettevõtted töötlema isikuandmeid läbipaistvalt, hoolsalt ja vastavalt andmekaitsenõuetele. Teisalt aga tuleb meil endal teadvustada oma andmete väärtust ja seda, et nendega tuleb väga hoolsalt ringi käia,” selgitas keskuse jurist Mari-Liis.

Pöördu meie poole näiteks, kui:

  • sinu terviseandmed on riigi- või meditsiiniasutuse andmebaasist avalikult kättesaadavad,
  • sinu ühismeedia andmed on lekkinud,
  • riigiasutus ei väljasta sulle teavet sinu kohta kogutud andmete kohta,
  • riik on sinu andmeid säilitanud kauem kui lubatud või loata väljastanud neid kolmandatele osapooltele.

Kui tunned, et isikuandmete kasutamisel on rikutud sinu õigust pere- ja eraelu puutumatusele või sul on mõni muu digiõigusi puudutav mure, võta inimõiguste keskusega ühendust. Pakume sulle tasuta esmast nõustamist ja abi, kuidas õigusrikkumist lõpetada, milliseid nõudeid esitada ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda.

Saada kiri e-posti aadressil mari-liis.vahi@humanrights.ee, selgitades lähemalt probleemi olemust. Võid ka teisipäeviti ajavahemikul kl 10–15 helistada keskuse üldnumbril 644 5148. Nii saad Mari-Liisile telefoni teel oma murest lähemalt rääkida ja vajadusel nõustamiseks aja kokku leppida.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#andmekaitse-ja-digioigus #inimoigused-eestis #keskus #noustamine #privaatsus #strateegiline-hagelemine
Ostukorv