Eesti noortele seminarikutse Lätist

Läti Inimõiguste Keskus ja võrgustik “Osalusvõimalused kõigile” kutsuvad 16–30aastaseid Eesti noori 28. septembril Riiga rahvusvahelisele seminarile, mille fookuses on vaenukõne.

Vaenu õhutamine on kõigis Euroopa riikides keelatud, kuid ometi näeme seda nii meedias, avalikes esinemistes kui ka sotsiaalmeedias. Kui miski on keelatud, miks seda siis ikkagi nii palju esineb? Või on tegemist hoopiski oma sõnavabaduse kasutamisega? Kust lähevad sõnavabaduse piirid? Ja mida saavad noored inimesed ära teha, et vaenu oleks vähem? 

Lätis toimuval rahvusvahelisel seminaril ongi just noortel üle Euroopa võimalik saada teemast rohkem teada ja töötubades oma sõna sekka öelda.

Osale Sinagi!

Ürituse päevakava, registreerimise ja pandeemiat puudutava info leiad siit. Korraldajad katavad sõidu- ja toidukulud ning vajadusel ka ühe ööbimise Riias. Registreeri end osalema hiljemalt 21. septembril

Vaenukõne ehk vaenu õhutamine on mõiste, mida kasutatakse sageli, ent alati ei saada sellest ühtmoodi aru. Vaenukõne eesmärk on inimest alandada ja alavääristada mitte tema tegude pärast, vaid seetõttu, kes ta on. Sellega väljendatakse diskrimineerivat, põlgavat või eelarvamuslikku hoiakut inimese soo, usu, etnilise päritolu, nahavärvi, rahvuse, puude või seksuaalse sättumuse suhtes. Vaenukõne eesmärk on kahjustada, dehumaniseerida, ahistada, hirmutada, alaväärtustada, alandada ja ohvristada valitud inimgruppe, õhutada nende suhtes tundetust ja jõhkrust.

Seminar on osa rahvusvahelisest projektist „Aktiivsed Euroopa kodanikud vaenukõne vastu“, mille partneriks on ka Eesti Inimõiguste Keskus.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaen #vaenukone