Keskus alustab koostööd Ida-Ukraina vabaühendusega

Septembris käivitus inimõiguste keskuse teine arengukoostöö projekt. Kui kuus aastat tagasi jagasime teadmisi Tadžikistanis, siis seekord alustame koostööd Ukrainaga.

Meie partneriks on vabaühendus Equal Opportunities Platform, kelle peamine eesmärk on võimestada naisi ja sisepõgenikke. Nad tegutsevad Ida-Ukrainas Dnipro linnas, mis on äriringkonnas üks populaarsemaid ja riigis suuruselt neljas linn.

“Dnipro piirkonna suuremad ärisektorid on maha jäänud mitmekesisuse juhtimise, naiste  ja teiste haavatavate gruppide võimestamise ning kaasava töökeskkonna osas. Ehkki organisatsioonidega liitub järjest suurem hulk haritud ja kõrgelt kvalifitseeritud naisi, on juhtivad sektorid, nagu IT ja tööstus, endiselt väga seksistlikud ja meestekesksed. Vaja on rohkem algatusi, kampaaniaid ja koolitusi, et tõsta juhtkonna teadlikkust selles valdkonnas ning rääkida mitmekesisuse ja kaasatuse teemadel. Koostöö Eesti Inimõiguste Keskusega aitab meil seda teha,” selgitas partnerorganisatsiooni juhataja Maryna Shevtsova.

Projekti tegevuste kaudu arendame koostööd ettevõtete, vabakonna ja avaliku sektori vahel, eesmärgiga luua regioonis võrdsemad võimalused naistele ja sisepõgenikele. Ukraina partner loob projekti käigus toimiva võrgustiku organisatsioonidest, kes väärtustavad mitmekesisust, võrdset kohtlemist ja õigusriigi põhimõtteid. Inimõiguste keskuse eksperdid jagavad oma kogemusi mitmekesisuse kokkuleppe võrgustiku loomisest ja hoidmisest Eestis.

“Arengukoostöö projekti alustamine uue partneriga COVID-19 pandeemia ajal on riskantne, aga teame, et kriiside ajal vajavad kõige rohkem tuge arenguriikides elavad haavatavad grupid. Pärast seitsmeaastast sõjakonflikti on sisepõgenikud üks suurim haavatav grupp Ukrainas ja pandeemia kontekstis on naised nende hulgas eriti keerulistes tingimustes. Keskuse kogemus näitab, et eraettevõtete nähtav tugi aitab luua muutust ühiskonnas kiiremini ja seda me koostöös oma projektipartneriga saavutada tahamegi,” ütles keskuse juhataja Egert Rünne.

Projekt kestab kaks aastat ja seda toetab välisministeerium Eesti arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Aita tasuda õigusabi tõlkekulude eest!

Selge ja arusaadav tasuta õigusabi on varjupaigataotlejatele ning nende peredele hädatarvilik. Aitäh, et aitad oma annetusega tasuda selleks vajaliku tõlketeenuse eest!

Annetan
#mitmekesisus #sooline-vordoiguslikkus #vordne-kohtlemine
Ostukorv