Tiim:
  • Egert Rünne

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa demokraatlike väärtuste ja õigusriigi põhimõtte edendamisele ja levikule Ida-Ukrainas. Seda läbi avaliku sektori, eraettevõtete ja vabakonna koostöö suurendamise. Eesmärgi saavutamiseks tõstetakse Ida-Ukraina organisatsioonide teadlikkust mitmekesisuse ja kaasatuse olulisusest. Teadlikkuse tõus aitab otseselt võimestada haavatavaid gruppe: Ida-Ukrainas eelkõige naisi ja siseriiklikult ümberasustatud inimesi.

Projekti põhitegevusteks on koolitusprogrammi välja töötamine ja läbiviimine, mitmekesisuse ja kaasatuse strateegia ja tegevuskava loomine projektipartnerile ning motivatsiooni ja teadlikkust tõstva vahetusprogrammi läbiviimine.

Ostukorv