Tiim:
  • Egert Rünne
  • Juss Särekanno
  • Liina Rajaveer

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa demokraatlike väärtuste ja õigusriigi põhimõtte edendamisele ja levikule Ida-Ukrainas. Seda läbi avaliku sektori, eraettevõtete ja vabakonna koostöö suurendamise. Eesmärgi saavutamiseks tõstetakse Ida-Ukraina organisatsioonide teadlikkust mitmekesisuse ja kaasatuse olulisusest. Teadlikkuse tõus aitab otseselt võimestada haavatavaid gruppe: Ida-Ukrainas eelkõige naisi ja siseriiklikult ümberasustatud inimesi.

Projekti põhitegevusteks on koolitusprogrammi välja töötamine ja läbiviimine, mitmekesisuse ja kaasatuse strateegia ja tegevuskava loomine projektipartnerile ning motivatsiooni ja teadlikkust tõstva vahetusprogrammi läbiviimine.