Riigil on aeg teha seadusemuudatusi

Inimõiguste keskus on kümne aasta jooksul tellinud viis avaliku arvamuse uuringut LGBT-õiguste teemadel. Alates esimesest uuringust 2012. aastal on Eesti elanike hoiakud muutunud oluliselt positiivsemaks ja aina enam inimesi toetab LGBT-õigusi. Suurim muutus on toimunud just viimase kahe aastaga ja kolmapäeval avaldatud värskeim uuring näitab, et kooseluseadust toetab 64 protsenti Eesti elanikest.

Kui hoiakud muutuvad positiivsemaks, siis LGBT-kogukonnas on hirm diskrimineerimise ees jätkuvalt reaalne probleem. Mullu avaldatud ELi Põhiõiguste Ameti uuring näitas, et 39 protsenti Eesti LGBT-inimestest oli kogenud diskrimineerimist küsitlusele eelnenud aastal näiteks tööl, kodu otsides, poes või muus avalikus kohas. Kuid meil kõigil on õigus võrdsele kohtlemisele ja diskrimineerimisest vabale elule.

Võrdse kohtlemise põhimõte on ühelt poolt seadused ja võimalus nende seaduste alusel kaitset saada, kuid palju enam on see seotud inimlikkusega. Meie seas elab eri rahvusest inimesi, noori ja vanu, kristlasi ja moslemeid, inimesi, kes liiguvad ratastoolis ja neid, kelle perekonna moodustavad kaks samast soost inimest. Võrdse kohtlemise seadus tunnustab kõiki nimetatud inimesi, kuid tänane seadus pakub vähem kaitset usutunnistuse, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. Kooseluseaduse rakendusaktide puudumine on samuti ilmekas näide sellest, et LGBT-inimestele on õigused tagatud vaid osaliselt. Seetõttu on pered pidanud ka kohtu poole pöörduma. Näiteks tunnistas riigikohus põhiseadusvastaseks sotsiaalmaksuseaduse osa, mis välistab sotsiaalmaksu maksmise alla 8aastast last kasvatavale inimesele, keda peab üleval tema registreeritud elukaaslane. Riigikohus leidis, et pere on pere ehk sarnases olukorras olevaid peresid tuleb kohelda võrdselt.

Erinevad isikliku tasandi hoiakud ja maailmavaated käivad demokraatia juurde, kuid riiklikul tasandil pole oma inimestel vahet tegemine kuidagi õigustatud. Seega on riigil viimane aeg astuda samme, et võtta vastu vajalikud seadusemuudatused.

Kommentaar algselt avaldatud 10. juunil EPLi arvamusveebis.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#kooseluseadus #lgbt-uuring #vordne-kohtlemine
Ostukorv