Keskuse tegevus laieneb

Inimõiguste keskus korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on mitmekesisuse ja kaasatus, võrdne kohtlemine, vaenukõne ja vaenukuriteod ning pagulaste õigused. Alates juunist lisandub keskuse tegevusvaldkonda andmekaitse ja digiõigus.

“Hakkame tegeleme andmekaitseteemalise huvikaitsega igal tasandil: nõustame inimesi, kelle õigusi on rikutud, oleme partneriks riigile, tehes ettepanekuid ja kommenteerides seaduseelnõusid, otsime strateegilisi kaasusi, et inimõiguste rikkumised kohtu abil lõpetada ning tõstame koolituste ja läbimõeldud kommunikatsiooniga avalikkuse teadlikkust andmekaitsest,” selgitas inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne.

Keskus uuris 2019. aastal infotehnoloogia mõju inimõigustele Eestis. Uurimistöö eesmärgiks oli saada parem ülevaade digitaalvaldkonna ja inimõiguste teemadest, ohtudest ja võimalustest. Nii uuringu tulemused kui ka riikide soov pandeemia ajal inimeste andmeid rohkem koguda kinnitasid meie seisukohta, et digiõiguste valdkonna arendamine peab olema järgnevatel aastatel keskuse üheks prioriteediks, et saaksime täita oma strateegilist eesmärki: luua üheskoos iga inimese inimõigusi austav Eesti.

Digiõiguste valdkond ei ole keskuse jaoks uus teema. Oleme korduvalt teinud riigile ettepanekuid lõpetada ebaseaduslik sideandmete säilitamine, uurinud internetis suunatud reklaami seaduslikkust ja järjepidevalt kajastanud infotehnoloogiaga seonduvaid teemasid inimõiguste aruandes. “Keskuse tegevus digitaalõiguste valdkonnas on seni olnud piiratud, aga nüüd saame tõsta oma digipädevust ning valdkonda strateegiliselt arendada,” ütles Rünne.

Me hakkame panustama sellesse, et hetkel ühiskonnas olevad digi- ja andmekaitsealased kitsaskohad saaksid lahendatud. Keskusest saab vabaühendus, kes orienteerub infotehnoloogia ja andmete valdkonnas ning ühendab teisi valdkonnast huvitatud inimesi ja organisatsioone. Samuti ärgitame laiemat avalikku arutelu infotehnoloogia mõjudest inimõigustele.

Keskuse digiõiguste valdkonna arendamist rahastab 166 000 dollariga kahe aasta jooksul ülemaailmne filantroopiline organisatsioon Luminate, mis aitab inimestel ja institutsioonidel ehitada õiglaseid ja avatud ühiskondi. Luminate on tänaseks toetanud 340 organisatsiooni 17 riigis enam kui 400 miljoni dollariga. Inimõiguste keskus on esimene Eesti organisatsioon, kelle tegevust Luminate toetab.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#andmekaitse-ja-digioigus #inimoigused-eestis #keskus #privaatsus
Ostukorv