EÜL liitus võrdse kohtlemise võrgustikuga

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) liitus eelmisel nädalal võrdse kohtlemise võrgustikuga. Uurisime EÜLi asejuhilt Joonatan Nõgistolt, miks otsustasid nad võrgustikuga liituda ja kuidas näevad nad koostööd teiste liikmetega.

“Eesti Üliõpilaskondade Liit on juba pikaaegselt seisnud võrdõiguslikkuse eest kõrghariduses – ühiskondliku hüvena peab haridus olema kättesaadav kõigile ning vähendama sotsiaalsete lõhede taastootmist kõrgharidussüsteemis,” rääkis Joonatan. “Oleme eelnevalt teinud koostööd mitmete võrdse kohtlemise võrgustiku liikmetega. Selleks, et viia meie võrdõiguslikkuse alane koostöö uuele tasemele, otsustasime ametlikult võrgustikuga liituda,” selgitas ta liitumise tagamaid.

“Kuigi võrgustiku liikmed esindavad erinevaid sihtrühmi, on meil kõigil kahtlemata olulisi kokkupuutepunkte. Loodame, et saame üksteisele pakkuda kasulikke teadmisi ning ka praktilist tuge võrdõiguslikkuse eest seismisel,” lisas Joonatan.

Esimeseks ühistööks võrgustikuga on osalemine Arvamusfestivali Võrdse kohtlemise alal. Üliõpilaskondade liit korraldab laupäeval kl 17–18.30 aruteluringi “Ahistamine kõrgkoolis – erandjuhtum või normaalsus? Kus on piir?”

“Aastal 2020 valmis Eesti Üliõpilaskondade Liidu eestvedamisel uuring Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide hulgas, mille tulemustest selgus, et soolise ja seksuaalse ahistamise tagajärgedega tegelevad instantsid on kõrgkoolides vähe reguleeritud. Antud teema vajab kahtlemata põhjalikumat tähelepanu nii riiklikul kui ka kõrgkooli tasandil, seega loodame siin valdkonnas olla üks eestvedajatest,” tutvustas Joonatan põhjusi, miks Arvamusfestivalil just sellisel tõsisel teemal arutelu korraldavad.

Tere tulemast!

Inimõiguste keskuse juht Egert Rünne sõnas, et tal on hea meel tervitada EÜLi võrdse kohtlemise võrgustikku. “Iga uue aktiivse liikmega muutub võrgustik mitmekülgsemaks ja selle mõju suureneb, koos suudame seista üha rohkemate inimeste õiguste eest,” lisas ta.

Võrdse kohtlemise võrgustik koondab vabaühendusi, mille üheks oluliseimaks tegevuseks on oma sihtgrupi võrdsete õiguste eest seismine. Võrgustiku eesmärk on toetada võrgustiku liikmeid konkreetsete sihtgruppide üleselt ja teha koostööd.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #vorgustik

Seotud uudised