Mitmekesisust väärtustavaid tööandjaid on Eestis juba üle 120

Eile, 10. juunil allkirjastasid 11 Eesti ettevõtet ja organisatsiooni mitmekesisuse kokkuleppe. Oma väärtusi kinnitasid avalikkuse ees Wunder, Enics, SOL Baltics, MoveMyTalent, Creditstar Group, E-riigi Akadeemia, Vanalinna Ehitus, Grant Thornton Baltic, Via 3L, Playtech ja IPF Digital.

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik lepe, millega liitudes kinnitab organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, klientide kui ka koostööpartnerite seas. Eestis on tänaseks kokkuleppega liitunud üle 120 organisatsiooni – tere tulemast kõigile uutele liikmetele!

Puhastusettevõtte SOL Baltics Eesti personalijuhi Katre Schmidti sõnul otsustasid nad mitmekesisuse kokkuleppega liituda, sest SOLi üks põhiväärtusi on, et iga inimene on erinev. “Väärtustame oma inimesi ja loome võrdsed võimalused kõigile, lähtudes inimese isiksusest ja oskustest. Meil töötab üle 300 erivajadusega töötaja ja inimesi on mitmekümnest erinevast rahvusest. Mitmekesisuse märkamine ja tunnustamine on meie jaoks orgaaniline, kuid soovime edaspidi läheneda sellele teemale veel süsteemsemalt,” lisas Schmidt. 

SOL Baltics esindaja Alice Kangro osales liitumisüritusel veebi kaudu. Foto Aron Urb.

Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad võrgustiku, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskondlikul tasandil. Võrgustikku kuulub täna 124 tööandjat, keda erinevatest tegevusvaldkondadest hoolimata on toonud kokku ühine huvi inimkeskse juhtimise, innovaatiliste ideede ning mitmekesiste kogemuste ja vaadete tulemusel sündiva ärikasu vastu. 

Kokkuleppe allkirjastasid Wunder, Enics, SOL Baltics, MoveMyTalent, Creditstar Group, E-riigi Akadeemia, Vanalinna Ehitus, Grant Thornton Baltic, Via 3L, Playtech ja IPF Digital. Foto Aron Urb.

“Me usume, et mitmekesisus on väärtus ning meie multikultuurne meeskond, kus töötab täna kokku üle 8 erineva rahvuse, ainuüksi tugevdab meie ettevõtet,” ütles Vanalinna Ehituse juhatuse liige ja personalijuht Aet Urvast. “Kuigi ehitus on küllaltki traditsiooniline valdkond ja sooline segregatsioon kaldub suuresti meessoo poole, soovime kokkuleppe kinnitamisega ilmestada, et ka meie sektoris on võrdse kohtlemise ja mitmekesisuse põhimõtted asjakohased, neist peetakse lugu ning neid järgitakse,” kinnitas ta. Ühtlasi soovib Vanalinna Ehitus olla teistele ehitusettevõtetele eeskujuks ning julgustada neid hindama mitmekesisust kui väärtust.

Vanalinna Ehituse juhatuse liige ja personalijuht Aet Urvast väljendas soovi olla eeskujuks teistelegi ehitussektori tegijatele. Foto Aron Urb.

Playtech Estonia personalidirektor Triin Sikkal rõhutas, et nende jaoks on mitmekesisuse valdkonna edendamine oluline mitte ainult ettevõtte sees, vaid ka ühiskonnas laiemalt. “Suure rahvusvahelise ettevõttena, mis on juba oma olemuselt mitmekesine ja multikultuurne, on meie privileeg olla erinevuste respekteerimisel eeskujuks ja eestkõnelejaks,” selgitas Sikkal. “Tööandjana panustame pikaajaliselt oma töökeskkonda, kus väärtustatakse erinevusi, võrdset kohtlemist ning kaasatakse erinevaid vaatenurki. Koos teiste Eesti tööandjatega mitmekesisusest sündivat väärtust teadvustades suudame palju korda saata selleks, et ühiskond areneks erinevustega arvestavaks kultuuriruumiks,“ lisas Sikkal.

Playtechi personalidirektor Triin Sikkal ja Eesti Inimõiguste Keskuse juht Egert Rünne. Foto Aron Urb.

Luues erinevustega arvestavat töökeskkonda, panustavad mitmekesisuse kokkuleppe organisatsioonid ka ühiskonda, kus kõigil oleks hea olla. Tööelu moodustab suure osa argipäevast ning samamoodi nagu isiklikud väärtused võetakse kaasa töökeskkonda, kandub tööl kogetu ja õpitu ka väljapoole. Seega ühendavad kokkuleppega liitunud tööandjad enda kasu ja väärtused ühiskondliku vastutusega.

Mitmekesisuse kokkulepe sai Eestis alguse 2012. aastal ning on platvormiks, kus organisatsioonid saavad kogemusi jagada. Sarnased mitmekesisuse võrgustikud toimivad 24 Euroopa riigis, Eestis koordineerib kokkuleppega seotud tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#ettevotlus-ja-inimoigused #mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe
Ostukorv