Valminud on koolitusmaterjalid vaenukõne ja -kuritegudega tegelemiseks

Eelmise aasta septembris toimus Tallinnas koolitajate koolitus valitud kodanikuühiskonna juhtidele ja ekspertidele Balti riikidest. Kahepäevase koolituse eemärk oli tõsta vabakonna võimekust vaenukuritegudega tegelemisel, luua kontakte ja jagada teadmisi riikide vahel. Nüüd on valmis saanud ka koolitusmaterjalid, mis on vabaks kasutamiseks kõigile, kes soovivad ise vaenukuritegusid ja vaenukõnet puudutavaid koolitusi läbi viia. 

Materjalide hulka kuuluvad nii koolituse selgitustega kava kui ka selle kasutamiseks juhised, mis avavad koolituse läbiviimise logistikat ja metodoloogiat. Koolitusmaterjalid on inglise keeles, kuid valmimas on ka eestikeelne versioon. Lisainfot projekti ja materjalide kohta saab kirjutades liina.rajaveer@humanrights.ee.

Koolitusmaterjalid on koostanud Ewa Stoecker, kes viis läbi ka Tallinnas toimunud koolitust. Ewa on psühholoog, teadlane ja sertifitseeritud mitte-diskrimineerimise koolitaja. Tallinnas aset leidnud koolitust aitas ette valmistada ja läbi viia ka Piotr Godzisz. Piotr on kriminoloogia doktor, kes on uurinud vaenukuritegude ja -kõne seadusandlikku poolt ning praktikat erinevates riikides.

Koolitusmaterjalid töötati välja projekti “PONGO – Politsei ja vabaühenduste koostöö vaenukuritegudega võitlemiseks raames Eestis, Lätis ja Leedus” raames. Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi (2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 10 000 euro ulatuses.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaenukone #vaenukuriteod