Täna tähistame rahvusvahelist romade päeva

Sel päeval tähistame roma kultuuri, kuid mõtleme ka selle vähemusrahvuse kogukonna muredele ja nende võimalikele lahendustele. Ametlikult elab Eestis ligi 650 end romana identifitseerivat inimest, mitteametlikel andmetel võib see number küündida kuni 1500ni.

Inimõiguste keskus koostöös Kesk-Euroopa Ülikooliga on läbi viinud kolm uuringut romade elust ja õigustest Eestis. Kutsume kõiki tutvuma uuringutega ja nendes välja tood soovitustega, kuidas romasid paremini Eesti ühiskonda kaasata.

Esimeses uuringus käsitlesime üldist poliitilist raamistikku, mittediskrimineerimist ja mustlasvaenu. Teine uuring hindab romade lõimumist ja väljakutseid neljas valdkonnas – tööhõive, eluasemed, tervishoid ja haridus. Kolmas uuring selgitab välja põhjused, miks on Eestis puudus romade huvikaitse organisatsioonidest.

Kuula ka inimõiguste keskuse podcasti osa romade elust Eestis. Roma kogukonda kuuluv Zalina räägib romade eluolust, kogukonna ajaloost, väärtustest ja nende kohta käivatest eelarvamustest.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused #vordne-kohtlemine

Uudised