Täida lühike veebiküsitlus, et inimõigused oleksid Eestis kaitstud igal ajal!

Veebruaris hakkas inimõiguste keskus koos partnerorganisatsioonidega võrdse kohtlemise võrgustikust koguma Eesti inimeste lugusid seoses inimõiguste olukorraga Eestis. Kogutud lugudele, muredele ja rõõmudele tuginedes esitab võrgustik sügisel ÜRO-le inimõiguste ülevaatuseks raporti.

Enne riikliku eriolukorra kehtestamist jõudis võrdse kohtlemise võrgustik käia Raplas, Narvas, Kuressaares ja Pärnus. Linnades kohtusime omavalitsusjuhtide, koolide ja kohaliku rahvaga, et saada infot vahetult otse Eesti inimestelt. Nad jagasid meiega oma kogemusi arstiabi kättesaadavuse, omaste hooldamise, kaasava hariduse, kodakondsuse ja muudel olulistel teemadel.

Eriolukorrast tingitult aga pidime ära jätma külastused Võrumaale, Jõgevamaale ja Lääne-Virumaale, mistõttu on nüüd väga tähtis, et inimesed jagaksid oma lugusid meiega veebis. Õnneks on see imelihtne – vastata tuleb vaid lühikesele veebiküsitlusele.

Aita meil saata ÜRO-le aus raport

Inimõigused on meie kõigi õigused, olenemata meie haridusest, vanusest, rahvusest, kodukohast või palganumbrist. Igaüks meist saab palju ära teha selleks, et meie inimõigused oleksid kaitstud ja igas kogukonnas oleks veel mõnusam elada.

Kas tunned, et sinu inimõigused võivad olla ohus? Kas arvad, et riik arvestab piisavalt inimõigusi ka kriisis ja eriolukorra ajal? Kas tunned, et riik kaitseb kõikide Eesti inimeste inimõigusi?

Jaga oma kogemusi, täites lühike veebiküsitlus, et Eestis oleksid kõigi inimõigused kaitstud igal ajal.

Loe ÜRO inimõiguste ülevaatuse kohta lähemalt siit.

Võrdse kohtlemise võrgustiku projekti VÕIVIK rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #uro-inimoiguste-ulevaade #vorgustik
Ostukorv