Võrdse kohtlemise võrgustik kogunes strateegiaseminariks

Võrdse kohtlemise võrgustik kohtus 14. jaanuaril töiseks seminaripäevaks, et käima lükata ühine suurprojekt ja panna paika tegevused järgmiseks kaheks aastaks.

Sel aastal esitab välisministeerium ÜRO inimõiguste nõukogule üldise korralise ülevaatuse(UPR) inimõigustealaste standardite ja kohustuste täitmise kohta. Kõikidel teistel ÜRO riikidel on võimalus anda omapoolset tagasisidet ja soovitusi inimõiguste kaitse tagamiseks Eestis. Samal ajal avaldavad valitsusvälised organisatsioonid variraporti, mis võetakse samuti hindamisel aluseks. Eestis koostab esmakordselt variraporti võrdse kohtlemise võrgustik. Võrgustiku liikmesorganisatsioonid kohtuvad järgmise kolme kuu jooksul inimestega üle Eesti, et koguda neilt vahetult infot inimõiguste valdkonna komistuskivide, aga ka rõõmude kohta. Saadud tagasisidet kasutatakse variraporti kirjutamisel.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan

Võrgustiku välispartneriks on Islandi inimõiguste keskus. Seminaril kohtusid võrgustiku liikmed Islandi inimõiguste keskuse esindaja ja ülemkohtu juristi Þorbjörg Inga Jónsdóttiriga. Þorbjörg on pikalt töötanud inimõiguste valdkonnas ja kirjutanud ka Islandi UPRi variraporteid. Võrgustikule tutvustas ta konkreetsemalt oma teadmisi-kogemusi variraporti kirjutamises, aga ka laiemalt Islandi inimõiguste keskuse tööd. Eestlastel jagus hulgaliselt küsimusi Islandi kolleegile, kuid aega jäi ka üldiseks aruteluks.

Seminaripäev jätkus projekti hoogsa käivitamisega: koostöös hea partneri Jaan Apsiga võtsid võrgustiku liikmed läbi tegevuskava ja jagasid omavahel ära tööülesanded. Päeva lõpus vaadati üle võrgustiku strateegia.

“Võrgustiku kasutamine huvikaitseks on efektiivne, kuna see aitab moodustada koalitsioone ja kasutada juba olemasolevaid huvikaitsemeetmeid ja -kanaleid ühiste eesmärkide saavutamiseks. Muutunud olukorras, kus vabaühendusi tihti rünnatakse on oluline, et võrgustikud oleksid võimestatud ja valmis üksteise eest seisma,” selgitas inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne.

EIK tänab Þorbjörgi, Jaani ja kõiki võrdse kohtlemise võrgustiku liikmeid tööka päeva eest!

Seminar toimus projekti VÕIVIK raames, mida toetab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendusel.

#vordne-kohtlemine #vorgustik

Seotud uudised