Projekti eesmärk on inimõiguste kaitse kõrgem tase Eestis ja võrdse kohtlemise põhimõtte edendamine ning levitamine läbi laiapõhjalise võrgustikupõhise strateegilise huvikaitsetegevuse, mis kaasab rohujuuretasandit.

Projekti käigus saavad Eesti peamised inimõiguste ja võrdse kohtlemise teemalise huvikaitsega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid uusi teadmisi ja oskusi rahvusvaheliste ja Euroopa inimõiguste kaitse mehhanismidega töötamiseks ÜRO üldise korralise ülevaatuse variraporti koostamise näitel. Nad saavad teadmisi ja oskusi kommunikatsiooni ja kohaliku tasandi kaasamise kohta, samuti uutest ja arenevatest inimõiguste ja võrdse kohtlemise aspektidest.

Projekti olulisemad tegevused on sisendi kogumine üldise korralise ülevaatuse variraportiks kohalikult tasandilt ja sellega seonduv huvikaitsetegevus ja võrdse kohtlemise käsiraamatul põhinevad koolitajate koolitused. Projekti jooksul saavutatakse oluline hüpe organisatsioonide võimekuse kasvatamisel ning kaasatakse inimõiguste kaitsesse uusi inimesi kohalikult tasandilt.

Ostukorv