Avaldasime kaardistuse infotehnoloogia mõjudest inimõigustele Eestis

Eesti Inimõiguste Keskus uuris sügisel 2019 tehnoloogia mõju inimõigustele Eestis. Tegemist on esialgse kaardistusega, mille eesmärk oli saada parem arusaam digitaalvaldkonna ja inimõiguste teemadest, ohtudest ja võimalustest Eestis, ülevaade olulistest tegijatest nii inimeste kui institutsioonide mõttes, luua teadlikkus Eesti Inimõiguste Keskusest kui inimõiguste valdkonna eestvedajast ja teadmuskeskusest, ning saada põhjalikum arusaam kolmest teemast.

“Digitaalõiguste teemad on üha olulisemad, ning läbivad paljuski kõike seda, mida teeme ka oma teistes valdkondades — pagulastest diskrimineerimiseni,” ütles kaardistuse üks autoritest Kari Käsper. “Inimõigused on inimõigused ka uute tehnoloogiate kasutamisel, ning seetõttu on oluline uurida ja arvestada nende mõju, mis võib olla nii positiivne kui ka negatiivne.”

Kaardistuse raames töötasime läbi olulised dokumendid, ent peamine rõhk oli rühmaaruteludel ning individuaalintervjuudel. Kohtusime inimestega, kes puutuvad digitaalvaldkonna teemadega kokku nii erasektoris advokaatide või ettevõtjatena, avalikus sektoris poliitikakujundamise või järelevalve eest vastutavate ametnikena. Samuti andsid oma panuse vabakonna aktivistid ning teadlased ja üks ajakirjanik. Kokku kohtusime 19 inimesega, kes andsid oma vaate teemale poolstruktureeritud intervjuude käigus. Kaardistus põhines nii nende intervjuude kokkuvõtetel kui ka eraldiseisval uurimistööl.

Loe kaardistust lähemalt.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #privaatsus