11 organisatsiooni kinnitasid, et hindavad mitmekesisust

Kolmapäeval, 13. novembril allkirjastasid 11 Eesti organisatsiooni mitmekesisuse kokkuleppe. Liitunute seast leiab nii tuntud ettevõtteid kui ühiskondlikke organisatsioone: allkirja kokkuleppele andsid AFS IT Services Estonia, Chalaro, Arista Executive Search, Hiiumaa vald, Ruthie Belle, Fifaa, Brand Manual, Noored Sotsiaaldemokraadid, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Deloitte ja Aurora Yoga Studio. Üritust võõrustas enda Telliskivi kvartali kontoris AFS IT Services Estonia. 

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte või organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, klientide kui ka koostööpartnerite seas. Tänaseks koondab kokkulepe Eestis juba 114 organisatsiooni.

Mitmekesisuse kokkuleppe liikmed on veendunud, et järjepidev ja tark mitmekesisuse juhtimine tagab edu. “Kui meeskonnaliikmeid hinnatakse ja väärtustatakse nende oskuste järgi ning kõike muud, mis meist teeb heas mõttes erilise, nähakse positiivse täiendusena, siis kajastub see ka ettevõtte töökultuuris ja majandustulemustes,” on reklaamtoodetega tegeleva Fifaa tegevjuht Karel Loide kindel.

Fifaa allkirjastas mitmekesisuse kokkuleppe. Foto: Sohvi Viik

Samuti on oluline roll kaasamisel, mis laseb kõlada erineva tausta ja elukogemusega inimeste arvamusel. “Mitmekesisus töökeskkonnas aitab meeskondadesse tuua erinevaid vaatenurki ja viib paremate otsuste tegemiseni igal ettevõtte tasandil,” usub konsultatsiooniettevõtte Deloitte juhtivpartner Kristine Jarve. “Deloitte toetab mitmekesisust ja seetõttu oleme otsustanud koos teiste sarnaste vaadetega ettevõtetega ühineda mitmekesisuse kokkuleppega.” Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad võrgustiku, et jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt.

Deloitte on mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastanud nüüdseks kõigis kolmes Balti riigis. Foto: Sohvi Viik

Hiiumaa vald on esimene omavalitsus, mis on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega. Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et vallavalitsus otsustas kokkuleppega liituda, et olla eeskujuks ja teenäitajaks kogu saarele. “Kogu maakonda hõlmava omavalitsuse ja Hiiumaa suurima tööandjana on Hiiumaa vallavalitsuse jaoks oluline olla eeskujuks vallaelanike võrdsel kohtlemisel ja inimõiguste väärtustamisel,” selgitas Rand. 

Mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastasid AFS IT Services Estonia, Chalaro, Arista Executive Search, Ruthie Belle, Hiiumaa vald, Fifaa, Brand Manual, Noored Sotsiaaldemokraadid, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Deloitte ja Aurora Yoga Studio. Foto: Sohvi Viik

Mitmekesisusega arvestavas ja kaasavas töökeskkonnas suureneb rahulolu ning väheneb tööjõu voolavus. Kuna hea töökeskkond on kasvamas töökoha valikul palgast olulisemaks kaalukeeleks, on nende teemadega tegelemine tänases tööjõupuuduses kasulik kõigile tööandjatele.

EIK mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juhi Liina Rajaveeri sõnul on organisatsioonide huvi mitmekesisuse kokkuleppe vastu viimase aasta jooksul märgatavalt kasvanud. “Me näeme uuringute põhjal aastast aastasse, et Eesti inimestele läheb võrdne kohtlemine korda – seda just eriti töökeskkonna puhul. Ja on ainult rõõm, et on järjest enam organisatsioone, mille juhid peavad mitmekesisust ja võrdset kohtlemist niivõrd oluliseks, et soovivad seda teistelegi näidata,” sõnas Rajaveer.

Mitmekesisuse kokkulepe tegutseb Eestis alates 2012. aastast ning on platvormiks, kus organisatsioonid saavad kogemusi jagada. Sarnased mitmekesisuse võrgustikud toimivad 24 Euroopa riigis, Eestis koordineerib kokkuleppega seotud tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus. 

#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis
Ostukorv