Ootame LGBT+ kogukonna liikmeid vastama küsimustikule

Eesti Inimõiguste Keskus viib läbi uuringut, millega kaardistame LGBT+ kogukonna vastu Internetis suunatud vaenukõne ja vaenukuritegude olemust ning levikut Eestis. Küsimustik on osa rahvusvahelisest projektist “Speak out”, mille partner Eesti Inimõiguste Keskus on ja mille kohta saab rohkem lugeda siit.

Küsimustikule on oodatud vastama kõik LGBT+ kogukonna liikmed ehk lesbid, geid, biseksuaalsed inimesed, transinimesed, mittebinaarsed isikud, queerid, panseksuaalid, intersoolised, aseksuaalid ja teised seksuaal- või sooidentideedi vähemused. Vastamine võtab aega kümmekond minutit ja vastajal palutakse lühidalt kirjeldada online-keskkonnas kogetud vaenuavaldust, mis on olnud suunatud vastaja enda, teise LGBT+ kogukonna liikme või mõne LGBT+ kogukonna grupi vastu (näiteks geide, transinimeste või mitme grupi vastu korraga).

Palun täida küsimustik ja aita meid asjakohase koolitusprogrammi koostamisel!

Küsitluse tulemused on sisendiks valmivale koolitusprogrammile politsenikele, ohvriabi töötajatele, prokuröridele ja kohtunikele, mis annab spetsialistidele teadmised ja oskused vaenukuritegude ära tundmiseks ning uurimiseks viisil, mis austab ohvrite õigusi ja vajadusi. Lisaks on koolitusprogrammi oluliseks osaks taastava õiguse põhimõtete tutvustamine ja võrgustikutöö edendamine riiklike spetsialistide, kogukonna ja vabaühenduste vahel.

Mis on LGBT+ kogukonna vastu suunatud online-vaenukõne?

Tegu on igasuguse online keskkonnas tehtud väljendusega, mis propageerib või kutsub üles vaenule või diskrimineerimisele või vägivallale inimeste või grupi vastu nende seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi, sooväljenduse või sooeripära tõttu.

Küsimustik on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles, leiad selle siit.

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaenukone #vaenukuriteod
Ostukorv