Keda valida europarlamenti?

Eesti Inimõiguste Keskus palus Euroopa Parlamenti kandideerijatel vastata seitsmele küsimusele demokraatia, inimõiguste, migratsiooni ning õigusriigi valdkonnas. Need on väike valik teemadest, mis parasjagu Euroopa Liidu tasandil arutlusel on. Euroopa Parlamendi liikmetel on oluline roll selles, kuhu Euroopa Liit ja Eesti järgmise viie aasta jooksul paljudes olulistes valdkondades liiguvad

E-kirjad palvega küsimustikule vastata saadeti kõigile kandidaatidele nende Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel avaldatud e-posti aadressidele. Küsimustikule vastas veidi üle neljandiku kandidaatidest (18 66st). Oleme tänulikud kõigile vastanutele, sest küsimused olid süvenemist nõudvad ning numbriliste hinnangute andmine keeruline.

Inimõiguste Keskuse juhataja kohusetäitja Egert Rünne sõnul tuleb eriliselt toetada ning tunnustada kandidaate, kes aegadel, kus inimõigused ning liberaalsed väärtused on ohus, julgevad neid avalikult toetada. “Lihtne on vaikida või hüpata populismivankrile, kartes kaotada valijaid. Raskem on omada seisukohta ning oma valijatele põhjalikumalt lahti rääkimist vajavaid teemasid selgitada,” lisas Rünne.

Vastustest lähtuvalt võib öelda, et inimõiguste eest astuks tugevamalt välja Eiki Nestor, Züleyxa Izmailova, Triin Toomesaar, Peep Mardiste, Evelin Ilves, Kristiina Tõnnisson, Kristina Kallas ja Marina Kaljurand.

 

Vaadates küsitlust teemadepõhiselt, on hea meel näha, et enamik vastanutest toetaks diskrimineerimise keelu laiendamist, ei toetaks lausjälitamist ning pigem toetaks kodanikuühiskonna tugevdamist ning õigusriikluse eest seismist. Pagulastemaatikas oldi üldiselt pigem inimõigusi piiravatel seisukohtadel.

 

 

Eesti Inimõiguste Keskus soovitab kindlasti seekord Euroopa Parlamenti valima minna ning teha oma esindaja valimisel informeeritud valik. Julgustame põhjalikult kandidaatide platvormi ja valimislubadustega, samuti nende maailmavaateliste seisukohtadega tutvuda. Loodame, et kandidaatide poolt küsimustikule antud vastused aitavad sellele kaasa.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #vordne-kohtlemine
Ostukorv