Sideandmete säilitamine ja kasutamine ei saa toimuda inimõiguste arvel

Eesti Inimõiguste Keskus saatis reedel Justiitsministeeriumile oma arvamuse ja ettepanekud sideandmete säilitamise ja kasutamise reeglite väljatöötamiskavatsusele. Leiame, et julgeoleku ja inimõiguste vastandumisest ei võida mitte keegi, vaid demokraatlikus õigusriigis oleks kohane tagada nii julgeolek kui inimõigused võimalikult kõrgel tasemel. Lausjälitus murendab usaldust, mis inimestel on õiguskaitseasutuste suhtes, ning kokkuvõttes julgeolekut, sest vastandab inimõigused ja julgeoleku. Vajadust lausjälituse järele ei peaks seega demokraatlikus õigusriigis üldse olema.

Eesti Inimõiguste Keskuse seisukoht on, et seadusega ei peaks sätestama eraldiseisvat sideandmete laussäilitamiskohustust ning piirduma selle reguleerimisega, kuidas ja mis juhtumil on lubatud kasutada sideandmeid, mida side-ettevõtjad säilitavad muudel eesmärkidel. Sideandmeid võib side-ettevõtjaid kohustada säilitama juhtudel, kui see on põhjendatud ja proportsionaalne vahend konkreetse inimese puhul konkreetsel seaduslikul eesmärgil.

Sideandmete kasutamise osas leiame, et väljatöötamiskavatsuses toodud lähenemine, mille kohaselt tuleks igasugust andmete kasutamist analüüsida proportsionaalsuse osas, on õige. Täpsemalt tuleb reguleerida ka otsejuurdepääsu süsteeme sidevõrkudele ning tagatisi ja teavituskohustust.

Juhime tähelepanu sellele, et kuna väljatöötamiskavatsuses on sisuliselt tunnistatud, et tänane sideandmete säilitamise ja kasutamise regulatsioon ei ole vastavuses kehtiva õigusega, siis peaks sideandmete säilitamise ja kasutamise viivitamatult lõpetama kuni saavad paika reeglid, mis on kooskõlas EL õiguse ja rahvusvaheliste inimõiguskohustustega. Loodame, et justiitsministeerium saadab peatselt side-ettevõtjatele ja avalikkusele vastavasisulise juhise, et nad saaksid õiguslikke tagajärgi kartmata ebaseadusliku tegevuse lõpetada.

Loe lähemalt:

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#inimoigused-eestis #privaatsus