Alustasime koostööprojekti Läti ja Leedu inimõigusorganisatsioonidega

Eelmisel nädalal toimus Riias meie uue koostööprojekti “Politsei ja vabaühenduste koostöö vaenukuritegudega võitlemiseks Eestis, Lätis ja Leedus” avakoosolek. Terve päeva kestnud kohtumisel arutasime partneritega Läti ja Leedu organisatsioonidest nii korralduslikke ja tehnilisi küsimusi, kui ka vaenukõne ja vaenukuritegude õiguslikku raamistikku ning nende nähtustega seotud praktilisi küsimusi nii kannatanute toetamise kui politsei koolitamise seisukohast Eestis, Lätis ja Leedus.

Kuigi Läti ja Leedu on astunud selles valdkonnas pikemaid samme kui Eesti (mh pole Eesti ikka veel vastu võtnud Euroopa Nõukogu raamotsust, mis täpsustaks vaenukõne regulatsiooni), on kõigis riikides siiski tugev vajadus koostöö parandamiseks nii vabaühenduste ringis kui vabakonna ja ametivõimude vahel. Seetõttu ongi kaheaastase projekti peamiseks eesmärgiks koostööks viljaka pinnase loomine.

Projekti jooksul kutsutakse iga riigi huvigrupid omavahel kohtuma nii seminaride, koolituste kui töötubade raames, mille eesmärk on anda osalejatele vahendid, millega tagada ja arendada edaspidi tulemuslikku koostööd. Lisaks annab see projekt kodanikuühiskonna organisatsioonidele teadmised sellest, kuidas vaenukuritegudes kannatanuid paremini toetada ja kannatanutel vajalikku teavet ja tuge saada. Teadlikkust püütakse suurendada videote ja veebijuhiste abil, mis aitavad inimestel vaenukuritegusid ära tunda ning neist teatada.

Eraldi tähelepanu pöörame projektis puuetega inimeste vastu suunatud vaenukuritegude olemuse väljaselgitamise ning nende vastu võitlemise võimaluste leidmisele – see vaenukuritegude liik on üks alaraporteeritumaid ning seetõttu on ka teadmisi selle kohta on vähe. Projekt pakub seega võimaluse teemat lähemalt uurida.

Teine oluline fookus on vabaühenduste ja politsei koostöö edendamine, mida projektis tehakse politseinike kaasamisega koolitustele ja kohtumistele. Et võimestada kodanikuühendusi, kes tegelevad muuhulgas vaenukuritegudega ja nendes kannatanutega, koolitame projekti käigus välja koolitajad, kes annavad edaspidi teadmisi edasi vabakonna liikmetele. Loodame, et kolme partnerriigi omavaheline kogemuste jagamine ning Suurbritannia ja Portugali kogemustest õppimine aitab meil viia vaenukuritegudega tegelemise uuele tasemele.

Projekti “Politsei ja vabaühenduste koostöö vaenukuritegudega võitlemiseks Eestis, Lätis ja Leedus” kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi (2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti juhtpartner on Eesti Inimõiguste Keskus ning partneriteks on Läti Inimõiguste Keskus (Latvian Centre for Human Rights), Inimõiguste Monitooringu Instituut (Human Rights Monitoring Institute, Leedu) ning Leedu Puuetega Inimeste Foorum (Lithuanian Disability Forum).

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaenukone #vaenukuriteod
Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.