Nii kooselu kui abielu sõlminud paare tuleb kohelda võrdselt

Eelmise aasta juunis tõdes riigikohus eesti-ameerika lesbipaar Sarah ja Kristiina Raua kaasuses, et ka samasoolistel paaridel on Eestis õigus perekonnaelu kaitsele. Riigikohus selgitas oma ajaloolises otsuses, et perekonnaelu kaitset riigi sekkumise eest ei ole põhiseaduse tekstis seatud sõltuvusse perekonnaliikmete soost ega seksuaalsest sättumusest.

Nii kooselu kui abielu sõlminud paare tuleb kohelda võrdselt

Eesti Inimõiguste Keskusel on hea meel lugeda, et kohus on jätkab Raudade kaasuses välja arendatud põhimõtet ja ühes teises tänases lahendis tunnistas ringkonnakohus välismaalaste seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile, et paar võiks Eestis perekonnaelu elada.

Ehk siis nii kooselu kui abielu sõlminud paare tuleb ringkonnakohtu meelest kohelda võrdselt ning mõlema alusel peaks välismaalasest partneril olema võimalus saada Eestis elamisluba. Kuna samast soost ja eri soost paaride perekonnaelu on põhiseaduse alusel võrdselt kaitstud, ei näe ringkonnakohus erinevaks kohtlemiseks mõistlikku ja asjakohast põhjust.

Lesbipaari kohtutee tõi kaasa muutused

Kristiina ja Sarah Raud kaotasid küll vaidluse riigikohtus, mille kohaselt Eesti nende Ameerikas sõlmitud samasooliste partnerite vahel sõlmitud abielu ei tunnusta, kuid nad on vahepeal sõlminud kooselulepingu ja esitanud Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) taotluse, et Ameerika kodanik Sarah saaks elamisloa kooseluseaduse alusel.

Tuletame meelde, et samas just tänu Raudade pikale kohtuteele arendas Eesti välja oma lähenemise mujal sõlmitud samasooliste paaride abieludele ja PPA tunnistab abielusid, mille puhul mõlema partneri elukoht oli abielu sõlmimise hetkel vastav riik, kus abielu sõlmiti. Raudade puhul oli Ameerika koduks vaid Sarahi’le, Kristiina elukoht oli Eesti.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#strateegiline-hagelemine #vordne-kohtlemine