Maksumaksjad, välja!

Eesti-ameerika abielupaar Sarah ja Kristiina Raud on taotlenud kaks aastat Eesti riigilt õigust, et riik tunnustaks neid abikaasadena ja võimaldaks ameeriklasest abikaasal ametlikult Eestis elada.

Sarah ja Kristiina sõlmisid 2015. aastal USA-s seadusliku abielu ja otsustasid elama asuda Eestisse. Eile andis Riigikohus teada oma otsusest mitte võtta menetlusse Sarah’ kaebust, mis tähendab, et sellega jõustunud ringkonnakohtu otsuse järgi ei tunnusta Eesti riik Sarah’ ja Kristiina abielu Eesti elamisloa väljastamise alusena.

Vahetult peale riigikohtu otsust teatas PPA, et tühistab Ameerika kodaniku Sarah’ elamisloa. See tähendab, et inimesel on vaid loetud tunnid Eestist ja kogu Schengeni ruumist lahkumiseks. Mitme tunni jooksul oligi reaalselt võimalus, et Sarah’l tuleb koheselt Eestist lahkuda, jätta maha oma abikaasa ja töö ning kulutada suuri summasid koheseks naasmiseks Ameerika Ühendriikidesse.

Praeguseni ühes vanalinna kohvikus kokana töötanud Sarah pidi eile oma tööpäeva katkestama, et minna Politsei- ja Piirivalveametisse, kus tund enne teenindusbüroo tööpäeva lõppu selgus, et Sarah saab siiski Eestisse jääda Eesti ja Ameerika Ühendriikide viisavabaduse alusel. Paraku ei anna see aga õigust töötada ja seega peab Sarah’ oma töökohast loobuma, mis tabab valusalt perekonna eelarvet.

Kuna Eesti riik on selgelt öelnud, et Sarah’ ja Kristiina abielu ei kehti, siis on nende järgmiseks sammuks kooselulepingu sõlmimine. Meeldetuletuseks – nende abiellumise hetkel ei olnud see Eestis veel võimalik. Riigikohus otsustas eelmisel nädalal, et kooseluseadus kehtib ka ilma rakendusaktideta, seega on paari järgmiseks sammuks taotleda Sarah’le elamisluba kooselulepingu alusel.

Allikas: pixabay

Eesti Inimõiguste Keskusele teadaolevalt on palju kooseluperesid, kus üks osapool ei ole Eesti kodanik ning seetõttu on neil raskusi leida notarit, kes oleks valmis kooselulepingut sõlmima. Tänane olukord ei ole kooselupere suhtes õiglane ega väärikas. Sisuliselt raskendatakse seadust järgivate ja makse maksvate samasooliste abielupaaride elu nii, et seda võib võrrelda otsese Eestist välja ajamisega.

Õiguskantsleri sõnul on inimeste võrdne kohtlemine kooselu võimaldamisel nõutav nii Eesti põhiseaduse kui Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgi. Üle-eelmisel aastal toetas Riigikogu õiguskantsleri ettepanekut muuta välismaalaste seadust ja anda Eesti kodanike samasoolistele elukaaslastele Eestis elamisluba. Ettepaneku poolt hääletas 42 saadikut, 19 oli vastu ja 3 saadikut jäid erapooletuks. Eelnõu algatamine seisab aga siiamaani Riigikogu põhiseaduskomisjonis ja kooseluperede jaoks jätkub ängistav olukord.

Sarah ja Kristiina ei anna alla ja lähevad uuele ringile õigluse, õiguse, oma pere ja armastuse ning teiste sarnaste paaride eest. Abiks on Eesti Inimõiguste Keskus ning abielupaari esindanud advokaat, kelle töö on suures osas vabatahtlik.

Kõik kaasusega seotud kulud hüvitatakse heade inimeste annetustest. Palun anneta ja seisa meiega inimõiguste eest.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#kooseluseadus #strateegiline-hagelemine #vordne-kohtlemine
Ostukorv