Tänane Riigikohtu otsus on märgiline ja rõõmustav

EESTI INIMÕIGUSTE KESKUS
Pressiteade

Täna otsustas Riigikohus, et varasemalt lahku kolima sunnitud eesti-ameerika lesbipaar Sarah ja Kristiina Raud saavad kuni kohtuvaidluse lõpuni elada koos Eestis.

Riigikohus selgitas oma tänases otsuses, et ka samasoolistel paaridel on Eestis õigus perekonnaelu kaitsele. Varasemalt on sarnasele järeldusele jõudnud Õiguskantsler, kuid Riigikohtu tasemel on samasooliste paaride õiguste tunnustamine esmakordne ja oluline samm kõigi inimõigusi austava Eesti poole.

Riigikohus asus tänase otsusega selgelt seisukohale, et kuigi perekonnaseadus ei luba Eestis samasoolistel inimestel abielu sõlmida, ei välista see mujal maailmas sõlmitud abielude tunnustamist. Lisaks selgitas Riigikohus oma ajaloolises otsuses, et perekonnaelu kaitset riigi sekkumise eest ei ole põhiseaduse tekstis seatud sõltuvusse perekonnaliikmete soost ega seksuaalsest sättumusest.

“Tänane kõrgeima kohtuastme otsus on ühtaegu märgiline ja rõõmustav. Kristiinale ja Sarah’le annab see kindluse, et vähemalt põhivaidluse lõpuni saavad nad koos elada. Kuid samal ajal on see ka ühe pika kohtutee vahefiniš, kuna vaidlus ringkonnakohtus jätkub. Seal vaieldakse selle üle, kas Sarah’l on õigus saada Eesti elamisluba USA-s seaduslikult sõlmitud abielu alusel,” rääkis Eesti Inimõiguste Keskuse juht Kari Käsper. 

Sarah ja Kristiina Raud tänavad neid kohtus esindavat Hedman Partners Advokaadibürood ja advokaati Liisa Linnat. Samuti kõiki toetajaid ja inimesi, kes on annetanud nende ja teiste sarnaste keeruliste juhtumite lahendamise tarvis raha Eesti Inimõiguste Keskusele.

“Teadmine, et meie kohtukäik võib aidata tulevikus ka teisi samasoolisi paare, lisab julgust kõigest avalikult rääkida ning oma õiguste eest seista,” ütles Kristiina Raud.

 

Ülevaade kohtuteest:

Sarah ja Kristiina Raud sõlmisid 2015. aastal Ameerika Ühendriikides seadusliku abielu, paar soovis mullu alustada oma kooselu Eestis. Kuna välismaalasel on võimalik Eesti elamisluba saada eestlasega abielludes, taotles Sarah Raud seda mullu Politsei- ja Piirivalveametilt. PPA aga keeldus elamisloa väljastamisest, sest nende tõlgenduses ei näe välismaalaste seadus ette elamisloa andmist samasoolisele abikaasale. 

Kujunenud olukord tähendas paarile, et Sarah sai Eestis turistiviisaga viibida korraga üksnes kolm kuud, pärast mida oli tal keelatud riiki kolme kuu vältel siseneda. Eesti Inimõiguste Keskuse ja paljude annetajate toel pöördus paar mullu aasta lõpus kohtusse, soovides, et Sarah’l oleks võimalik püsivalt Eestis elada. 

Kohtuvaidlus on hetkel käimas ning on jõudnud ringkonnakohtusse. Tänavu aprillis oleks taas täitunud kolm kuud viimasest Sarah Eestis viibimise algusest ning ta olnuks sunnitud taas Eestist lahkuma. Kuna pidev lahus elamine on paari jaoks väga kurnav, taotleti kohtult, et Sarah’l oleks võimalik Eestis vaidluse lõpuni viibida esialgse õiguskaitse raames. 

Tallinna Ringkonnakohus otsustas märtsi teises pooles esialgse õiguskaitse taotluse rahuldada ning kohustas PPA-d väljastama kuni vaidluse lõpuni Sarah’le Eesti elamisloa. Kohus leidis, et tema Eestis elamise võimaldamine ei kahjusta ühtegi teist isikut ega põhjusta kellelegi kahju, samas kui hetkel valitsev õiguslik, rahaline ja emotsionaalne ebakindlus võivad põhjustada paarile ületamatuid raskusi. PPA väljastas seepeale aprilli alguses Sarah’le Eesti elamisloa, kuid otsustas ringkonnakohtu määruse siiski Riigikohtus vaidlustada. Riigikohus tegi täna PPA kaebuse põhjal otsuse, mis on leitav siit.

Meediakontakt:
Ilmar Kahro
Eesti Inimõiguste Keskus
tel: 58864200
e-mail: ilmar.kahro@humanrights.ee

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #kooseluseadus #strateegiline-hagelemine
Ostukorv