Arvamusfestivali soovitused

Tänavuse Arvamusfestivali kava on tõeliselt tihe ja täis intrigeerivaid teemasid, millest iga mõtlev inimene leiab kaasa mõtlemist väärivaid. Eesti Inimõiguste Keskus pakub mõne soovituse, mida esinejate või teema tõttu jälgida. Üldine soovitus on kindlasti kohale minna, kuulata ja sõna sekka öelda – Paides, 10.-11.augustil.

Arutelude kvaliteedi ja esinejate poolest tõstame esile Demokraatia ala, kus räägitakse mh populismi kasvust Euroopas ja seilamisest tõejärgse ühiskonna meediamerel. Üks tõsisemaid küsimusi tänapäeva maailmas üldse – kes üldse kaitseb maailmas demokraatiat?

Demokraatia alal tasub kindlasti jälgida ka ingliskeelseid diskussioone, kus uuritakse, kas Põhjamaad on Eesti jaoks endiselt rollimudeliks, kuidas on muutunud kauboi-kapitalism väärtuspõhiseks ettevõtluseks ja milline roll on kodanikuühiskonnal Euroopas?

Suhtluskultuuri ala on teine soovitus, sest suur osa ka inimõigusi puudutavatest konfliktidest saab alguse ebaõnnestunud hoiakutest ja tavalisest suhtlusest. Alustuseks vaadeldakse erinevaid suhtluskultuure Eesti ja Soome näitel – neid oleme ju harjunud pidama sarnasteks. Kas tõesti? Edasi on tulipunktis nii kiusuvaba suhtlus kui arutelu teemal, kuidas üldse üksteiseni jõuda. Saab mängida Eesti100 väärtuste mängu ning eriti soovitame Elavat raamatukogu – suhtle sisserändajate ja lihtsalt mitmekesiste Eesti inimestega.

Et kohtuda elavas raamatukogus teadlastega, tuleb minna siiski Teadusalale, mis on meie kolmas soovitus. Ka süvateadusest räägitakse populaarses vormis, ilma teadusliku maailmavaateta arutelusid seal ei peeta. Öeldakse sõna sekka nii sookvootide kui keelevalikute osas ning muidugi on teemaks ka pseudoteadused.

ERRi ala käivitub reedel arutelu teemal „Ühine keel – vene keele roll ja eesti- ning venekeelsete noorte ühine mõtteruum.“ Kas tänane kahe keele vahel seilav olukord on jätkusuutlik ja mida teha, et seda parandada? Kas eesti ja vene lastel on olemas ühine info- ja komberuum?

Õhtu jätkub aruteluga #metoo teemadel pealkirja all Kas flirtida ka enam ei tohi? Järgneb Hardo Pajula ja Tarmo Jüristo sõnaduell, kus mehed otsivad kestvat maailmavaadet ja vaidlevad, millisel maailmavaatel on Eesti enam kandepinda ja milline võiks meid kõige paremini kestvasse tulevikku viia. Laupäeva hommik algab Eesti eurosaadikute aruteluga, mis on nagu mõtete hommikvõimlemine. Vahepeal arutletakse noortele ja noortega, kas noorte arvamus loeb ja kelle arvamus loeb noortele? Ja festivali lõpetab parlamendierakondade esimeeste debatt.

Eraldi tahaks rõhutada veel ala Eesti, Läti, Leedu 2038, kus kolme riigi osalus arutatakse tööturu ja julgeoleku teemadel ning Koosloomeala, kus saab aktiivselt kahe päeva jooksul ise kaasa lüüa.

Eesti usu alal arutavad kirikud usu olemuse, selle kaasaja ja sõnumite üle. Kohal on nii inimesi kristlikust kirikust kui Maavalla kojast, juttu tehakse erinevatest konfessioonidest kui usust ja traditsioonidest üldisemalt. On põhjust kaasa rääkida ja miks mitte – esitada ka teravaid küsimusi.

Loodetavasti tunneb kuulaja diskussiooni vormi rüütatud propaganda ise ära, kuid kindlasti on positiivne, et väljas on ka erakonnad teemadega, mida nähakse tulevaste riigikogu valimiste perspektiivis olulistena. Enne valimisi tasub ehk läbi astuda ja kuulata või nööbist kinni võtta ja aru pärida.

Kokku on Arvamusfestivalil üle 15 ala, lisaks kultuuriprogramm ja erakonnad oma telkidega.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#ettevotlus-ja-inimoigused #inimoigused #mitmekesisus #pagulased #sooline-vordoiguslikkus #vordne-kohtlemine