Saatsime erakondadele ettepanekud inimõiguste edendamiseks

Nagu ikka enne valimisi, saadab Eesti Inimõiguste Keskus oma ettepanekud ja ideed erakondadele, inspireerimaks valimisprogrammide sisu. Sest edukas ja jõukas riik on eelkõige see, mis tagab, et igaühe inimõigused on kaitstud. Keskus ei ole poliitiliselt seotud ühegi parteiga ning on seega avatud koostööks kõikide erakondadega, mis taotlevad oma tegevusega inimõiguste kaitse erinevate aspektide edendamist Eestis.

Ettepanekud põhinevad Eesti Inimõiguste Keskuse ekspertteadmistel ja erinevate rahvusvaheliste valitsusvaheliste ja -väliste inimõiguste kaitseks ja edendamiseks loodud asutuste soovitustel.

#inimoigused-eestis #keskus