Kirjutasime koos teiste Euroopa vabaühendustega liikmesriikidele privaatsuse teemal

Euroopa vabaühendused kutsuvad liikmesriike üles kiiresti edasi liikuma ePrivaatsuse määruse eelnõu menetlemisega, mis on jäänud toppama. Meile tundub, et mõned liikmesriigid ei tegutse Euroopa kodanike ja ettevõtete vaid mõnede suurte online-firmade huvides.

Reformiga viivitades riskime, et eraelu kaitse, väljendusvabadus ja usaldus e-majanduse suhtes on ohus, nagu juba on näidanud Facebooki ja Cambridge Analytica skandaal. Samuti on määrust vaja, et täpsustada peatselt jõustuva isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sätteid online valdkonnas.

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele saadetud avalikule kirjale on alla kirjutanud 28 inimõiguste, privaatsuse ja digitaalõiguste vabaühendust, sh Eesti Inimõiguste Keskus.

Loe kirja tervikteksti (inglise keeles, PDF)

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#privaatsus
Ostukorv