Kirjutasime koos teiste Euroopa vabaühendustega liikmesriikidele privaatsuse teemal

Euroopa vabaühendused kutsuvad liikmesriike üles kiiresti edasi liikuma ePrivaatsuse määruse eelnõu menetlemisega, mis on jäänud toppama. Meile tundub, et mõned liikmesriigid ei tegutse Euroopa kodanike ja ettevõtete vaid mõnede suurte online-firmade huvides.

Reformiga viivitades riskime, et eraelu kaitse, väljendusvabadus ja usaldus e-majanduse suhtes on ohus, nagu juba on näidanud Facebooki ja Cambridge Analytica skandaal. Samuti on määrust vaja, et täpsustada peatselt jõustuva isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sätteid online valdkonnas.

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele saadetud avalikule kirjale on alla kirjutanud 28 inimõiguste, privaatsuse ja digitaalõiguste vabaühendust, sh Eesti Inimõiguste Keskus.

Loe kirja tervikteksti (inglise keeles, PDF)

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#privaatsus