Soovitused mitmekesisuse päeva korraldamiseks

Mitmekesisuse päeva eesmärk ja kootööpartneri roll

Igal kevadel toimub Eesti Inimõiguste Keskuse ja mitmekesisuse kokkuleppe võrgustikuga liitunud ettevõtete ja organisatsioonide koostöös üle Eesti mitmekesisuse päev. Eelmistel aastatel on osalejaid olnud üle 100 ning temaatilisi üritusi toimunud pea igas maakonnas. Mitmekesisuse päevaga pöörame tähelepanu mitmekesisuse väärtustele ja iga inimese tähtsusele ning erakordsusele organisatsioonis ja ühiskonnas laiemalt.

Ootame ettevõtmisega liituma järjest enam tööandjaid, sõpruskondi, organisatsioone. Loodame, et leiate siit inspiratsiooni julgeteks ja loovateks edasiarendusteks, mis just teie organisatsiooniga kõige paremini sobivad ja töötajaid, kliente või koostööpartnereid enim kõnetavad. Soovitame ideede ja tegevuste loomise protsessi kaasata algusest peale võimalikult palju ka töötajaid endid, nii on päevast osavõtjate hulk kindlasti suurem.

Tegevuste planeerimisel võiksite fookuse sättida mitmekesisuse päevale, samas ei pea tegevused koonduma ainult sellele kuupäevale – mitmekesisuse teemadele võib tähelepanu pöörata ka nädala või terve kuu jooksul. 2020. aastast tähistatakse üle Euroopa maikuus mitmekesisuse kuud, nii et pikem tähistamine on selle raames igati sobilik!

Mitmekesisuse päeva põhisõnumid:

 • Mitmekesisus loob uusi võimalusi ja parema keskkonna meie kõigi jaoks
 • Märkame ja väärtustame iga inimese tähtsust ja erakordsust
 • Mitmekesisus on meie igapäevaelu loomulik osa – nii täna kui tulevikus
 • Mitmekesisuse on võimalus – tugev organisatsioon oskab seda arengus hinnata

Mitmekesisuse päeva sõnumid töötajale:

 • Mitmekesine kollektiiv on tugevam ja loovam
 • Mitmekesisus loob rohkem väärtust ja uusi võimalusi nii iga inimese kui kogu organisatsiooni arenguks.
 • Iga inimene on oluline
 • Me kõik tahame tunda end tööl turvaliselt ja hoitult. Sinul meeskonna liikmena on roll hooliva töökeskkonna loomisel
 • Sina saad olla mitmekesisuse sõnumi ja väärtuste kandja!

Näiteid võimalikest organisatsioonisisestest tegevustest:

 • Teemad: töötajate heaolu ja tööõnn, vaimne tervis, mõtteviiside mitmekesisus, sooline võrdsus, erivajadused ja puuetega inimesed töökeskkonnas ja ühiskonnas, paindlik töö, vanuseline mitmekesisus ja eri põlvkonnad, vähemusrahvused Eestis, erinevad kultuuriruumid, pagulaste kogemused, LGBT inimesed ja teemad töökeskkonnas, eestivenelaste kogemused, võrdne kohtlemine/diskrimineerimine, mikroagressioonid, alateadlikud eelarvamused jpm.
 • Sõnavõtud, arutelud ja teemahommikud mitmekesisuse teemal. Võimalus selgitada, miks ettevõte on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega. Kui vajate abi majaväliste esinejate leidmisel, võtke julgelt ühendust: liina.rajaveer@humanrights.ee
 • Proovi kogeda erivajadusega inimese maailma! Töötubadega aitavad nt MTÜ Pane Oma Meeled Proovile, Astangu, Helpific.
 • Fotokonkurss töötajatele mitmekesisuse teemal. Näiteks maailma kultuuride mitmekesisust kajastavad reisifotod. Parimatest fotodest näitus kontori ruumides, sotsiaalmeedias või näiteks fotokollaaž tervitusega partneritele.
 • Infostendid või nõustamisboksid suuremates ettevõtetes, kust töötajad saavad mitmekesisuse päeval temaatilist infot.
 • Viktoriinid, mängud jm lõbusad ettevõtmised
 • Heade mõtete või soovide “sein”. Näiteks Mitmekesisuse päeva positiivsete hetkede jäädvustamine. Sein võib olla ka elektrooniline või füüsiline tahvel kontori seinal.
 • Erinevate (rahvus)toitude päev – potluck, tänavatoiduautod, kohaliku toodangu turg, lemmiktoitude tutvustamine, rahvusköögid, mitmekesisuse päeva erimenüü kohvikus.
 • Filmiõhtu/lõuna temaatilise filmiga – nt Mondost.
 • Teraapiakoerate küllakutsumine ja selgitused nende tööst ja mõjust.
 • Kutsu kultuuriselts külla! Koostöös Intergatsiooni Sihtasutusega on võimalus kutsuda endale külla mõni rahvuskultuuri selts, kes õpetab sööke, tantse või muid kombeid oma kultuurist ja avab Eestis elavate vähemusrahvuste maailma. Huvi korral võta ühendust liina.rajaveer@humanrights.ee
 • Mitmekesisuse-teemalise infohommiku korraldamine koostööpartneritele (sh neile, kes ei ole mitmekesisuse kokkuleppega liitunud).
 • Koostöö teiste leppe liikmetega või vabaühendustega (külaskäigud, töötoad). Näiteks võimalus minna külla mõnele erivajadustega inimesi tööturule aitavale organisatsioonile, õppida LGBT kogukonna kohta vms.

Näiteid sisekommunikatsiooni kasutamisest:

 • Mitmekesisuse päeval uudis siseinfokanalis ja/või e-kiri kõikidele ettevõtte töötajatele, et selgitada päeva tähtsust ja seda, et ettevõte on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.
 • Mitmekesisuse päeva eelinfo uudis- või infokirjas (päeva eesmärgid, ettevõttesisesed ja –välised tegevused selle ajal).
 • Plakatid või muu infomaterjal organisatsiooni ruumides.
 • Juhi sõnavõtt mitmekesisuse olulisusest.
 • Lood oma organisatsiooni toredatest mitmekesisest inimestest siseveebis, uudiskirjas või siseajakirjas.
 • Rahvustoitude idee kasutamisel kohvikus: mitmekesisuse päeva ja erimenüü tutvustus.

Soovitused ja näited tegevusteks väljapoole:

 • Klienditeenindajad soovivad klientidele head mitmekesisuse päeva ja jagavad temaatilist infot.
 • Mitmekesisuse päeva/kokkuleppe teemaline ühine e-kirja jalus kõikidele töötajatele.
 • Mitmekesisuse päeva teemalise sümboolika jagamine klientidele. Näiteks mitmekesisuse päeva sõnumiga ettevõtte helkur toodetega kaasa.
 • Tšekile trükitud “Head mitmekesisuse päeva!”
 • Mitmekesisuse päeva teemaline kommunikatsioon omakanalites. Võimalus ka ettevõtte pindadel temaatiliste sõnumite jagamine – näiteks poe reklaampindadel.
 • Erinevate kultuuride rahvusmuusika mängimine organisatsiooni avalike ruumides koos selgitusega, mis on mitmekesisuse päev ja miks organisatsioon on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega
 • Mitmekesisuse päeva puhul tasuta teenuste ja koolituste pakkumine või töötubade korraldamine. Näiteks tasuta õigusabi diskrimineerimisega kokkupuutunutele.

Mitmekesisuse päeva eestvedajad: Eesti Inimõiguste Keskus ja mitmekesisuse kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid. Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsioonid kannavad olulist rolli võrdse kohtlemise edendamisel ühiskonnas.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisuse-paev
Ostukorv