Laat tutvustab häid ideid üle Euroopa

6.-7. novembril toimub Tallinnas üleeuroopaline konverents mitmekesisuse ja juhtimise teemal “Diversity and Leadership in a World in Flux”. Konverentsi teisel päeval  kl 11:00–11:45 toimub ideede ja ettevõtmiste laadaplats, kus oma toredaid ja mitmekesisust toetavaid tegemisi tutvustavad kuus organisatsiooni üle Euroopa. Laadaplatsi eesmärk on ideedevahetus, kontaktide loomine, üksteise inspireerimine ning mitmekesisuse ja kaasatuse teema tutvustamine erinevates kontekstides, olgu selleks siis haigla juhtimine, puuetega inimeste palkamine või  noorte neidude julgustamine.

Barcelonas asuv haigla Plató tutvustab oma mitmekesisuse juhtimise strateegiat ja praktikat ning ühtlasi kampaaniat “Don’t Mistreat”, mille eesmärgiks on kõikidele oma töötajatele tutvustada haigla väärtusi ning reegleid, millest peavad oma töös lähtuma nii haigla meditsiini- kui toetav personal. Kampaania keskmes on mitmekesisuse austamine. Soomes on aga kasutusel RATKO nimeline veebikeskkond, mis viib kokku eriliste vajadustega tööotsijad ning värbajad ja tööandjad.

IBM Taani ja Novo Nordisk (koos paljude Taani ettevõtetega) on ellu kutsunud projekti, mille raames nende töötajad panustavad oma aega vabatahtlikkuse alusel, et olla mentoriks pagulastele. Eesmärgiks on pagulaste kiirem integratsioon tööturule ja eriti kõrgharidusega pagulastele nende kvalifikatsioonile vastavate töökohtade leidmine. Rabobank on Hollandi suurpank, mis on välja töötanud oma unikaalse lähenemise mitmekesisuse ja kaasatuse teemale. Nende jaoks on tegu juhtimispraktikaga, mida tuleb rakendada holistilise lähenemisnurga alt.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tutvustab oma edukat Ekspordi Akadeemia Klubi, mille eesmärgiks on pakkuda ekspordiga tegelevatele naistele võimalust infot ja kogemusi vahetada. Lisaks võib tutvuda Superheroes programmiga Eestis, mis panustab sellesse, et tüdrukud oleksid ettevõtlikumad. Programm on mõeldud 13–16-aastastele tüdrukutele, kes tahavad ning soovivad maailma muuta. Eesmärgiks on julgustada noori tüdrukuid nägema ja haarama võimalustest ennast teostada, olema loomingulised, pühendunud, avatud ja enesekindlad.

Vaata konverentsi kohta lähemalt siit.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#ettevotlus-ja-inimoigused #mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe
Ostukorv