Euroopa mitmekesisuse kokkulepped arutasid avaliku sektori kaasamise teemal

11. mail toimus Brüsselis Euroopa mitmekesisuse kokkulepete (diversity charters) kogunemine, mille teemafookuses oli seekord avaliku sektori kaasamine. Seminar „The role of the public sector in diversity movement: challenges and opportunities“ keskendus eraldi kohaliku omavalitsuse rollile mitmekesisuse edendajana ning Eesti kohalike omavalitsuste perspektiivi pakkus Tartu abilinnapea Artjom Suvorov. Üritusel olid esindatud mitmed Euroopa linnad, lisaks Tartule näiteks Gent, Stockholm, Varssavi, Milano, Budapest. Seminari avas Szabolcs Schmidt Euroopa Komisjonist (Head of Unit, Non-discrimination policies and Roma integration, DG Justice & Consumers), kes tuletas osalejatele meelde Euroopa Liidu motot “Ühendatud mitmekesuses”, mis tähendab koostööd ja austust erinevate riikide, sektorite ja inimeste vahel.

Artjom Suvorov tutvustas Euroopa kolleegidele neid ettevõtmisi, mida Tartu on teinud, et kõigil tartlastel oleks väärikas võimalus oma elu elada ja olla kaasatud ühiskonda. Nii on Tartu näiteks korraldanud eraldi töömessi puuetega inimestele ning hetkel käib konkurss spetsiaalselt pagulastega tegeleva ametniku palkamiseks. Sama ametnik hakkab abistama ka Tartu välistudengeid.

Mitmed edukad Ida- ja Kesk Euroopa linnad pidid aga aruteludes tunnistama, et paremäärmuslike poliitikute esiletõus on olnud neile otseselt majanduslikult kahjulik ning linnavalitsused teevad omalt poolt kõik, et olla siiski jätkuvalt konkurentsivõimelised. Muuhulgas tähendab see linnakeskkonda, kuhu on oodatud tööle ja elama inimesed erinevatest riikidest.

Tööjõu teema on terav paljude piirkondade jaoks Euroopas, nii panustavad Saksamaa, Prantsusmaa ja Taani erinevad regioonid ja linnad palju vahendeid selleks, et meelitada ligi välistööjõudu ning tagada nende kiire kaasatus lisaks tööturule ka kogukonnas laiemalt. Taanis on näiteks levinud mitmekesisuse kokkulepped ka kohalikul tasandil, Saksamaal on liidumaades tööl eraldi ametnikud, kes tagavad immigrantide ja pagulaste kaasatuse ning Prantsusmaa panustab tööandjate ja juhtide koolitamisesse mitmekesisuse juhtimise valdkonnas.

Mitmekesisuse väärtustamine pole siiski vaid majandusega seotud teema. Nii on esindusbürokraatiast lähtuva põhimõtte kohaselt nii kohaliku kui riigi valitsuse poliitikate legitiimsuse jaoks oluline, et valitsemise struktuuride koosseis peegeldaks elanikkonda. Erinevate gruppide esindatus valitsemisel ja erinevates ametites toob lisaks otsuste laiemale aktsepteerimisele kaasa võimaluse kõigil osaleda riiklike poliitikate kujundamisel, see omakorda suurendab ühiskonna sidusust ja stabiilsust. Mitmed seminarist osavõtjad tunnistasidki, et majanduslik konkurentsivõime ja kõigi elanike reaalse kaasatuse soovimine käivad käsikäes ning on omavahel seotud faktoriteks, miks avalik sektor mitmekesisuse, kaasatuse ja mitmekesisuse juhtimisega tegelevad.

Lisainfot Euroopa mitmekesisuse kokkulepete platvormi kohta leib siit

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis
Ostukorv