Töö- ja pereelu tasakaal toetab mitmekesisuse saavutamist ja hoidmist

Eestit, nagu ka tervet Euroopat, kimbutab elanikkonna vananemine. Eurostati andmetel tõuseb eakate osakaal Eestis kogu elanikkonna arvestuses 2060. aastaks 29%-ni. Selline prognoos sunnib ettevõtteid otsima seni kasutamata või vähesemal määral kasutatud tööjõuressursse – eakaid, puuetega inimesi, rahvusvähemusi, naisi. Kuna neid, kelle seast potentsiaalseid töötajaid otsida, jääb üha vähemaks, peab tööandja olema leidlikum ja paindlikum, kui kunagi varem, et ligi meelitada talente – kogemustega, piisava kvalifikatsiooni ja motivatsiooniga inimesi. Ka nende tööl hoidmiseks ei piisa ainult palgast, üha kõrgemalt hinnatakse head töökeskkonda ja paindlikku töökorraldust.

Paindlik töökorraldus ning töö- ja pereelu tasakaalu poole püüdlemine toetab otseselt mitmekesisuse saavutamist ja hoidmist. Ülevaate koos paljude eluliste näidete, heade praktikate ja lisalugemisega leiad siit.

Paberkujul on võimalik trükist saada Eesti Inimõiguste Keskuse kontorist (Parda 4, Tallinn). Palume eelnevalt kontakteeruda kelly.grossthal@humanrights.ee.

Trükis valmis projekti “Töö-, pere- ja eraelu tasakaal võrdsete võimaluste tagajana tööturul” raames, rahastajaks Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programm „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“

 

#mitmekesisus