Inimõiguste keskus sai ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu konsultatiivstaatuse

Mai lõpus teatasime, et ÜRO vabaühenduste komitee soovitas anda Eesti Inimõiguste Keskusele Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) konsultatiivstaatuse. Juulis kinnitas nõukogu selle otsuse ning inimõiguste keskus sai ligipääsu nii Majandus- ja Sotsiaalnõukogule kui teistele ÜRO allasutustele.

ÜRO tunnustab tehtud otsusega inimõiguste keskust riigist sõltumatu inimõiguste valvekoerana. Samas seab see keskusele kohustuse panustada ÜRO töösse ning jätkata oma tegevust Eesti inimõiguste aruande väljaandmisel, variraportite koostamisel ja vähemusgruppide inimõiguste kaitsel.

ECOSOC on ÜRO peamine majandus- ja sotsiaalküsimustega tegelev organ. Selle ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust. Nõukogu algatab või viib läbi uurimusi, annab soovitusi, valmistab ette konventsioone ning korraldab rahvusvahelisi konverentse.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#inimoigused-eestis