Partner:
Tiim:
  • Uljana Ponomarjova
  • Joosep Nahkor
  • Egert Rünne

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) jätkab koostööd ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga 2022. aastal. Projekti eemärgiks on varjupaigataolejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele õigusabi kättesaadavuse parandamine ning vastuvõtutingimuste seire Eestis.

Koostöös soovitakse parandada:

  • varjupaigataotlejate ning rahvusvahelise kaitse saanud isikute ligipääsu õigusabile ning lahendustele Eesti Vabariigis;
  • vastuvõtutingimusi nii vastuvõtukeskustes kui ka Soodevahe kinnipidamiskeskuses.

Projektiperioodi vältel pakuvad EIKi õiguseksperdid õigusnõustamist ning -abi varjupaigataotlejatele esimese astme varjupaigamenetluses ehk Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates menetlustoimingutes. Nõustamine hõlmab endas tasuta õigusabi, varjupaigataotlejate esindamist Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates menetlustoimingutes, sealhulgas esindamine varjupaigaintervjuudel ja Politsei- ja Piirivalveametile eelotsustele vastuskirjade koostamist.

Õiguseksperdid tuvastavad nõustamise käigus strateegilisi kohtukaasusi, millest võiks abi olla rahvusvahelise kaitse vajaduse menetluse ehk varjupaigamenetluse kvaliteedi parandamisel Eestis. Lisaks eelpool mainitule teostavad õiguseksperdid kaks korda aastas seirevisiite nii Vao ja Vägeva majutuskeskustesse kui ka Soodevahe kinnipidamiskeskusesse. Seirevisiitide eesmärk on koguda ning hinnata informatsiooni, mis puudutab varjupaigataotlejate ligipääsu erinevatele õigustele ja teenustele, sh tasuta riigi õigusabile. 

Vajadusel ja koostöös UNHCR’ga tegelevad EIK juristid tuvastatud probleemidega eesmärgistatud õiguslike meetmete või otsese sekkumise kaudu, kaasates oma tegevusse ka vastavaid riiklikke institutsioone, sealhulgas õiguskantsleri bürood ja kohtuid või rahvusvahelisi ja piirkondlikke inimõiguste järelevalvega tegelevaid organisatsioone. Selline tegevus rajaneb esimese tasandi varjupaigamenetluste otsuste analüüsil, mille käigus pööratakse tähelepanu ka rahvusvahelise kaitse alusel Eestisse ümberasustatud või -paigutatud isikutega seotud juhtumitele.

Projekti raames laiendavad Eesti Inimõiguste keskus ja Eesti Pagulasabi koostööd ÜRO pagulasametiga (UNHCR), et suurendada Eestisse jõudnud Ukraina pagulaste turvatunnet. Aasta lõpuni kestva koostöö raames toetatakse Eestis viibivaid Ukraina pagulaste kogukondi ja nende esindajaid. 2022. aastal lõpuni kestva koostöö raames korraldatakse koostöös Ukraina pagulaste kogukondadega üle saja ürituse Eesti eri paigus, jälgitakse pagulaste elamistingimuste olukorda, tehakse kindlaks põgenike sotsiaalsed ja õiguslikud murekohad ning tegeletakse nende lahendamisega.


Aasta lõpuni korraldatakse koostöös Ukraina pagulaste kogukondadega üle saja ürituse Eesti eri paigus, jälgitakse pagulaste elamistingimusi, tehakse kindlaks nende murekohad. Projekti peamine eesmärk on Ukraina kogukonna võimestamine läbi mitmesuguste vaba aja veetmise võimaluste ning ühistegevuste.

Nii inimõiguste keskuse kui Eesti Pagulasabi poolt tegeleb projektiga igapäevaselt kogukonna koordinaator, kelle peamiseks ülesandeks on kohtuda ukrainlastega üle Eesti, kuulata nende lugusid ja aidata korraldada kogukonnale meelepäraseid koosviibimisi.

Oluliseks peame Eestis juba pikemalt viibinud ukrainlaste ja ning alates veebruarist saabunud pagulaste kokku viimist, et samast kultuuriruumist pärit inimesed saaksid üheskoos arutleda kohanemisega seotud küsimusi, jagada muresid ja rõõme ning võimendada edulugusid.

Ürituste korraldamisel peame silmas erinevaid haavatavaid ja marginaliseeritud gruppe, et ka nende soovid ja vajadused oleksid märgatud ja nähtaval. Rõhku pannakse eriilmelistele üritustele nagu näiteks jalutuskäigud, üheskoos toidu valmistamine, kogemuste jagamise õhtud, keraamika töötoad jpm.

Projekti käigus asuvad tööle ka ukrainlased, kes on oma kogukonna vajadustega on kõige paremini kursis ning valmis võtma rohkem vastutust. Neil on oluline roll kogukonnaga kontaktide loomisel, info jagamisel ja koosviibimiste korraldamisel.

Kui plaanid korraldada tegevusi Eestis elavatele pagulastele, võta meie kogukonna koordinaatoritega ühendust. Loodetavasti saame üksteist aidata ning töötada üheskoos Ukraina kogukonna heaks!

Будь ласка, український переклад дивіться тут.


Üritused

30.12.2022 Tallinn, Lauluväljak – Valgusfestival EPHV-ga
27.12.2022 Tallinn, Prototehas – ekskursioon Haapsalust
27.12.2022 Tallinn, Õpetajate maja – Ukraina muusika kontsert
23.12.2022 Tallinn, Kalevi staadion – jalgpalli trenn meestele
22.12.2022 Rakvere, linnus – jõulumaa eksukursioon
19.12.2022 Pärnu-Jaagupi, noortekeskus – piparkookide valmistamise töötuba
18.12.2022 Reiu, Lottemaa – jõuluüritus peredele
18.12.2022 Tallinn, Spilno.ee raamatukogu – meisterdamise töötuba
18.12.2022 Tallinn, Õpetajate maja – Püha Nikolai päeva tähistamine
17.12.2022 Kohtla-Järve, Vahtra Loomekeskus – Püha Nikolai päeva tähistamine
17.12.2022 Sillamäe, Vodograi ühing – jõulukontsert ja kohvilaud
14.12.2022 Tallinn, Isabelle laev – muinasjuttude ja mängude üritus lastele
13.12.2022 Vändra, noortekeskus – piparkookide valmistamise töötuba
11.12.2022 Narva, FlyZona meelelahutuskeskus – jõuluüritus peredele
11.12.2022 Antsla, noortekeskus – jõulukaartide töötuba + Pokumaa ja Nõiariik
11.12.2022 Padise, kultuurikeskus – jõulukonntsert
10.12.2022 Võru, kultuurimaja – jõulukontsert, film lastele ja infotund vanematele
10.12.2022 Tallinn, Õpetajate maja – jõulukontsert ja töötoad
10.12.2022 Tallinn, kino Artis – ekskursioon vanalinnas ja filmi linastus + diskussioon
9.12.2022 Tallinn, Kodulinna maja – uusaasta kaartide joonistamise töötuba
7.12.2022 Tallinn, Raekoja plats – jõuluturu eksursioon ja lõuna UA koordinaatoritele
3.12.2022 Põhja-Sakala vald, Imavere piimandusmuuseumi ekskursioon
30.11.2022 Viljandi, Vaage stuudio – keelekohvik ja meisterdamine
30.11.2022 Tallinn, MindZ Studio – stressi maandamsie töötuba
28.11.2022 Tapa, Imastu hooldekodu – vestlusring kovhi ja küpsistega
27.11.2022 Viljandi, Sakala keskus – käsitöö töötuba
23.11.2022 Saaremaa, Sõmera kodu – Tervisekassa seminar
23.11.2022 Kuressaare, Thule koda – verstlusring “Õnnelikud inimesed”
23.11.2022 Kuressaare, Thule koda – Ukraina poetessi luuleõhtu
22.11.2022 Oandu, Sagadi mõis – ekskursioon seenioritele
19.11.2022 Türi-Alliku, Veskisilla Hotell – bowling
19.11.2022 Tallinn, Apollo kino – PÖFF kinoõhtu EPHV-ga
15.11.2022 Tallinn, Design Hata concept store – seebi tegemise töötuba
13.11.2022 Tuuru, Altmõisa Külalistemaja – Läänemaa ekskursioon
12.11.2022 Tallinn, NB Art Studio – kunsti töötuba
11.11.2022 Pärnu, Villa Meri – meigi töötuba
11.11.2022 Pärnu, Paljajalu jooga stuudio – jooga
6.11.2022 Tallinn, Eesti Kunsti Akadeemia – meistersdamisring lastele
5.11.2022 Jõhvi, Metodisti kirik – Ukraina toidu laat
6.11.2022 Tartu, Lilija Suburgi koolitusklass – küpsiste valmistamise töötuba lastele
6.11.2022 Tallinn, splino.ee ruumid – floritistika töötuba
5.11.2022 Paldiski – ekskursioon Haapsallu
5.11.2022 Jõhvi – Ukraina toidu laat
30.10.2022 Tallinn, Kunstiakadeemia – laste käsitööring
28.10.2022 Jõhvi, Metodisti kirik – kunsti töötuba lastele
27.20.2022 Haapsalu – külastus Tallinna teletorni
25.10.2022 Tallinn, KUMU – kunsti töötuba lastele
25.10.2022 Tallinn, Kuulsaal – bowling meestele
23.10.2022 Narva, Gagarini keskus – klaasimosaiigi töötuba
23.10.2022 Tallinn, Kunstiakadeemia – laste käsitööring
22.10.2022 Maardu, Vaba Aja Keskus – motanka nukkude töötuba
21.10.2022 Abja-Paluoja, kultuurimaja – helmestamise töötuba
19.10.2022 Tallinn, Kadrioru Plaza – venitamise trenn
19.10.2022 Tallinn, Vabaõhumuuseum – vanavanemate päev
18.10.2022 Narva, VitaTiim – kunsti ja aroomiteraapia töötuba
16.10.2022 Tallinn, Kunstiakadeemia – laste käsitööring
15.10.2022 Tartu, Ihaste ratsaspordi ja vabaajakeskus – Kasakate päeva tähistamine
15.10.2022 Kohtla-Järve, Ukraina kogukonna Kasakate päeva tähistamine
15.10.2022 Rapla, kultuuriklubi Baas – Ukraina muinasjuttude lugemine
14.10.2022 Sürgavere, spordihoone – Kasakate päeva tähistamine
9.10.2022 Suure-Jaani, Tervisekoda – spaa külastus
8.10.2022 Kiili, kodukohvikute päev – Ukraina toidud ja käsitöö
7.10.2022 Tallinn, Põhja-Tallinna noortekesus – päev keskuses
6.10.2022 Tallinn, Niine põgenikekeskus – grupinõustamine kohanemise teemadel
4.10.2022 Tallinn, Isabelle – noortepäev Põhja-Tallinna noortekesusega
2.10.2022 Tallinn, teletorn – giidituur
2.10.2022 Tallinn, loomaaed – giidituur
2.10.2022 Tallinn, Seikluskohvik – piparkoogi valmistamise töötuba
2.10.2022 Tallinn, Vabaõhu Muuseum – ekskursioon
1.10.2022 Tallinn, botaanikaaed – giidituur
1.10.2022 Tallinn, Tallinna raamatukogu – Ukraina raamatute konverents
30.09.2022 Haapsalu Sotsiaalmaja – vareenikute tegemise töötuba
28.09.2022 Tallinn, Konvererntsiruum Vürts – meigi töötuba
27.09.2022 Narva, Laste loomemaja – Ahhaa teadusteatri etendus
25.09.2022 Tallinn, Vabamu muuseum – kunsti töötuba lastele
24.09.2022 Tallinn, Põhjala Tehas – mänguasjade valmistamise töötuba
22.09.2022 Viljandi, Forum Cinema – ukrainakeelene filmilinastus “Paddington 2”
18.09.2022 Tallinn, Vabamu muuseum – käsitööring lastele
17.09.2022 Tallinn, Colibri fotostuudio – ilupäev ja fotosessioon
17.09.2022 Narva, Gagarini keskus – vitraaži töötuba
16.09.2022 Rakvere, Art Hotel & Cafe – aruteluring heaolust ja tasakaalust
15.09.2022 Viljandi, Forum kino – “Gulliveri reisid” filmilinastus ukrainakeelse dubleeringuga
13.09.2022 Keila, Linnavalitsus – Tervishoiuteenuste seminar
12.09.2022 Haapsalu, Kultuurikeskus – kohtumine kohaliku Ukraina kogukonnaga
12.09.2022 Tallinn, Kesklinna noortekeskus – ekskursioon, võistlused-mängud ja õhtusöök
11.09.2022 Tallinn, Botaanikaed – Vanavanemate päeva ekskursioon
8.09.2022 Tallinn, Kesklinna noortekeskus – ekskursioon Lasnamäe noortekeskusesse
6.09.2022 Tallinn, Isabelle – Kesklinna noortekeskusega korraldatud tegevused
4.09.2022 Nelijärve – kogu pere kalastuspäev
4.09.2022 Tallinn, Tallinna laht – merereis noortele
26.08.2022 Tallinn, Sõprus kino (Kai) – Ukraina lühifilmide linastus
25.08.2022 Rakvere, Naisteklubi spaapäev
24.08.2022 Tallinn, Telliskivi MindZ Studio – aruteluring heaolust ja tasakaalust
23.08.2022 Viljandi – kohvikukülastus
22.08.2022 Tallinn, Sparta Spordiklubi – üldfüüsiline treening
21.08.2022 Sillamäe, Sillamäe Vodograi – Ukraina rahvuspüha töötuba
21.08.2022 Tallinn, Vabaõhu Muuseum – ekskursioon ja piknik
20.08.2022 Kiili, Harjumaa – Kiili alevi kohvikute ja perepäev
20.08.2022 Tallinn, Vabaõhu Muuseum – ekskursioon ja piknik
19.08.2022 Läänemaa, Ranna rantšo: perepäev farmi- ja koduloomade loomaias
18.08.2022 Tallinn, Vanalinn – lastele ja noorele: orienteerumine vanalinnas, lauamängud
16.08.2022 Tallinn, Isabelle – spaapäev: huulepalsami valmistamise töötuba
15.08.2022 Tallinn, Isabelle – üldfüüsiline trenn koos Sparta spordiklubiga
11.08.2022 Tallinn, Isabelle – lastele ja noortele: aardejaht, kunsti töötuba, mängud
8.08.2022 Tallinn, Isabelle – üldfüüsiline treening täiskasvanutele
8.08.2022 Tallinn, Nuunuu ruum keraamikakoda – keraamika töötuba kolmele grupile
3.08.2022 Tallinn, Ukraina Kultuurikeskus – maalimine ning vanaaja toitude maitsmine
3.08.2022 Tallinn, Ukraina Kultuurikeskus – maalimine ja vareenikute valmistamine
1.08.2022 Tallinn, Isabelle – üldfüüsiline treening täiskasvanutele
29.07.2022 Otepää – Ekskursioon (Tartu loodusmuuseum, Jääaja keskus, Tartu põllumajandusmuuseum)
28.07.2022 Tallinn, Nuunuu ruum keraamikakoda – keraamika töötuba kolmele grupile
27.07.2022 Tallinn, Ukraina Kultuurikeskus – maalimine ja vareenikute valmistamine
17.07.2022 Tallinn, Design Hata Concept Store – Masterclass: näomassaaži tehnikad

Ostukorv