MTÜ Mondo viib juba viiendat aastat läbi programmi „Vaata ja Muuda“, mille eesmärk on tuua Eesti noorteni dokumentaalfilme üle terve maailma globaalsetel ja kodanikuaktiivsuse teemadel ning ärgitada noori aruteludele nähtud filmide teemal. Uue ühisettevõtmises on Eesti Inimõiguste Keskuse rolliks programmi täiendamine sallivuse ja kodanikuteadlikkuse teemadel. Globaalsete probleemide kõrval pöörab projekt erilist tähelepanu Eesti ühiskonna keerdküsimustele, pakkudes noortele võimalust neil teemadel oma seisukohti väljendada. Selleks koostatakse dokumentaalfilmidele temaatilised taustmaterjalid, aruteluteemade ülesanded ja harjutused ning simulatsioonid, et noored saaksid neid iseseisvalt filmilinastusele lisaks kasutada.

Samuti pakuvad need meetodid võimaluse aktiivseks osaluseks, debateerimiseks ning arendavad noorte kaasarääkimis-ja algatusvõimet. Sihtrühma kuuluvad noored kõigist huvitatud Eesti üldhariduskoolidest olenemata õppekeelest.

Valminud materjalid avalikustatakse ja tehakse kättesaadavaks kodanikupäeval, 26. novembril toimuval ühisel filmivaatamisel Tallinnas ja Narvas ning järgneval diskussioonil, kuhu on oodatud sihtgruppi kuuluvad noored ja kõik teised huvilised. Filmivaatamise ja diskuteerimiseni!

Ostukorv