Eesmärk on kindlustada varjupaigataotlejatele tasuta õigusabi EV piiripunktides ning vajadusel tagada varjupaigataotlejate esindamine kohtus. Lisaks soovitakse projektiga edendada UNHCR’i hagelemise strateegiat. Seda koostöös Eesti Inimõiguste Keskuse juristidega, kes otsivad võimalikke pretsedente kujundavaid kaasusi, millel võiks olla soodne mõju Eestis valitsevale kohtupraktikale ning kõrgemate õigusstandardite kohaldamisele. Vajaduse korral pöörduvad Eesti Inimõiguste Keskuse juristid vastavate rahvusvaheliste ja piirkondlike järelevalveasutuste poole, nagu ÜRO Inimõiguste Komitee, Euroopa Inimõiguste Kohus ning Euroopa Liidu Kohus.

Ostukorv