Tiim:
  • Kelly Grossthal

Koolitusprogrammi eesmärk on koostada võrdse kohtlemise koolitusprogramm Eesti kodanikuühendustele, mida saab iseseisva tööriistana kasutada ka muudel erinevatel koolitustel, seminaridel, infopäevadel jne.

Koolitusprogramm annab ülevaate võrdse kohtlemise põhimõttest, seaduslikest alustest ning seob selle praktiliste näidetega, mis aitavad ühendustel võrdse kohtlemise seadust siduda omaenda praktika ja sihtgrupile iseloomulike probleemidega.

Lisaks koolitusprogrammi koostamisele toimub ka  pilootkoolitus võrdse kohtlemise teemal Eesti kodanikuühendustele.

Ostukorv