Tiim:
  • Egert Rünne

Projekti „Inimõiguste e-giid“ eesmärgiks on luua veebipõhine vahend inimõigustealaseks harimiseks.

Projekti üldeesmärk on Eesti elanike teadlikkuse tõus ja sallivuse suurendamine. Läbi platvormi saab iga inimene ise oma olukorda hinnata, tuvastada inimõiguste rikkumine või lihtsalt teada saada oma õiguste kohta.  Juhis ei ole abiks ainult üksikjuhtumite korral, vaid on ka oluliseks üleüldise inimõiguste olukorra mõjutajaks ja parandajaks. Juhis keskendub kõige probleemsematele valdkondadele: kohtusüsteemi toimimine, mittekodanikud, halb valitsemistava, tingimused kinnistes asutustes, LGTB, üldine ja peresisene vägivald. Lisaks juhisele koostatake ka võimalus oma teadmisi inimõigustest kontrollida

Iga teema alt leiab lugeja:

  • kuidas tuvastada potentsiaalne inimõiguse rikkumine;
  • millised on õiguskaitse protseduurid ja tavad riiklikul, Euroopa Liidu ja rahvusvahelisel tasemel;
  • millised on alternatiivsed lahendused seaduste või protseduuride puudumisel;
  • mis on riigi ja asjasse puutuvate isikute moraalsed kohustused.

E-juhis on mõeldud laiale lugejaskonnale, abiks kõigile inimestele nende õiguste mõistmisel, aga ka näiteks haridusasutustele, mittetulundusühingute töötajatele ja sotsiaaltöötajatele. Kokkuvõttes valmib kasutajasõbralik ja veebis kõigile tasuta kättesaadav abi- ja õppematerjal.

Lisaks e-juhisele valmib projekti teises faasis ka keskkond, kus igaüks saab testida oma teadmisi lahendades erinevaid inimõiguste alaseid teste.

Projekti viimases etapis viiakse läbi…..

Ostukorv