Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine on sinu võimalus Euroopa Liidu otsuste tegemisel kaasa rääkida! Hääletades saame mõjutada seda, kes meie huve ELis esindab.

Projekt eurVote eurFuture julgustab ja hõlbustab kodanike aktiivset osalemist eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel 3.–9. juunil 2024. Projekt püüab aidata inimestel mõista ja kasutada oma demokraatlikke õigusi ning edendada Euroopa identiteeti. Projekti peamine eesmärk on tõsta teadlikkust Euroopa Parlamendi valimistest, Euroopa Parlamendi rollist, EList ja selle demokraatlikest väärtustest.

Aga kas, keda ja kuidas siis sel aastal Euroopa Parlementi valida? Vastused küsimustele leiad siit.

Ostukorv