Eesti Inimõiguste Keskus leiab projektiga võimalusi luua võimekust, otsib partnereid ning rahastusmehhanisme, samuti teeb kindlaks esilekerkivaid teemasid digitaalõiguste valdkonnas Eestis.

Eeldatavad tulemused:

  • parem arusaam peamistest teemadest digitaalõiguste valdkonnas Eestis;
  • parem pilt erinevatest valdkonnas tegelevatest isikutest ning toimuvatest protsessidest;
  • võtmeisikute seas suurem teadlikkus EIK-ist kui digitaalõiguste valdkonnas tegutsevast huvikaitse- ja ekspertorganisatsioonist;
  • sügavuti arusaam kolmest esilekerkivast digitaalõiguste teemast;
  • plaan sekkumiseks tulevikus, sealhulgas jätkusuutliku rahastusmehhanismi ja võimekuse loomiseks.

Tegevust rahastatakse Euroopa Põhivabaduste Ühenduse “Liikmete digitaalne võimestamine” projektist, mida omakorda rahastab Ford Foundation.

Ostukorv