Nõustamine

Inimõiguste keskus soovib panustada sellesse, et ühiskonnas olevad digi- ja andmekaitsealased kitsaskohad saaksid lahendatud.

Kui tunned, et isikuandmete kasutamisel on rikutud sinu õigust pere- ja eraelu puutumatusele või sul on mõni muu digiõigusi puudutav mure, võta inimõiguste keskusega ühendust. Pakume sulle tasuta esmast nõustamist ja abi, kuidas õigusrikkumist lõpetada, milliseid nõudeid esitada ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda.

Pöördu meie poole näiteks, kui:

  • sinu terviseandmed on riigi- või meditsiiniasutuse andmebaasist avalikult kättesaadavad,
  • sinu ühismeedia andmed on lekkinud,
  • riigiasutus ei väljasta sulle teavet sinu kohta kogutud andmete kohta,
  • riik on sinu andmeid säilitanud kauem kui lubatud või loata väljastanud neid kolmandatele osapooltele.

Saada kiri e-posti aadressil mari-liis.vahi@humanrights.ee, selgitades lähemalt probleemi olemust. Võid ka teisipäeviti ajavahemikul kl 10–15 helistada keskuse üldnumbril 644 5148.

Strateegiline hagelemine

Ühiskondlikult oluliste kaasuste puhul oleme valmis aitama inimesi ka kohtusse pöördumisel ja hilisema kohtumenetluse käigus. Toetame abivajajat igati terve protsessi jooksul ja selgitame vaidluse õiguslikke aspekte. Meie teenused on tasuta. Strateegilise hagelemise eesmärk on alati üksikute ja hoolikalt valitud juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti.

Õigusabi pakuvad keskuse juristid ja kogenud advokaadid.

Inimesed

Ostukorv