Nõustamine

Inimõiguste keskus panustab sellesse, et ühiskonna digi- ja andmekaitsealased kitsaskohad saaksid lahendatud.

Kui tunned, et isikuandmete kasutamisel on rikutud sinu õigust pere- ja eraelu puutumatusele või sul on mõni muu digiõigusi puudutav mure, siis võta meiega ühendust. Pakume sulle tasuta esmast nõustamist selle kohta, kuidas õigusrikkumist lõpetada, milliseid nõudeid esitada ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda.

Pöördu meie poole näiteks juhul, kui

  • sinu terviseandmed on riigi- või meditsiiniasutuse andmebaasist avalikult kättesaadavad,
  • sinu ühismeedia andmed on lekkinud,
  • riigiasutus ei väljasta sulle teavet sinu kohta kogutud andmete kohta,
  • riik on sinu andmeid säilitanud kauem kui lubatud või loata väljastanud neid kolmandatele osapooltele.

Saada kiri e-posti aadressile info@humanrights.ee, selgitades probleemi lähemalt. Võid helistada ka keskuse üldnumbril 644 5148.

Strateegiline hagelemine

Strateegilise hagelemise eesmärk on üksikute hoolikalt valitud juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti. Niisuguste, ühiskondlikult oluliste kaasuste puhul oleme valmis sind aitama kohtusse pöördumisel ja ka hilisema kohtumenetluse käigus. Toetame abivajajat kogu protsessi jooksul ja selgitame vaidluse õiguslikke aspekte.

Õigusabi pakuvad keskuse juristid ja kogenud advokaadid.

Meie teenused on tasuta.

Ostukorv