Kutse inimõiguste teemadest huvitatud advokaatidele: õppevisiit Berliini

Eesti Inimõiguste Keskus korraldab 30.11-2.12 õppevisiidi advokaatidele, keda huvitab Saksamaa kogemus võrdse kohtlemise seaduste rakendamisel ja valdkonna edendamisel läbi kohtumenetluse. Õppevisiidil kohtume organisatsiooniga BUG (Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V, inglise keeles Bureau for the Implementation of Equal Treatment) ja saame teada, kuidas nad panustavad inimõiguste edendamisesse Saksamaal.

BUG-i peamine eesmärk on tagada, et võrdse kohtlemise põhimõtteid rakendataks igapäevaselt. Enamasti tehakse seda läbi strateegilise hagelemise ehk kohtusse minnakse reeglina nende pöördumiste ja õigusrikkumistega, millel on potentsiaali muuta olukorda õiglasemaks paljude inimeste jaoks või soovitakse mõnes küsimuses õigusselgust.
Lisaks soovib BUG

  • selgitada võrdse kohtlemise põhimõtteid ja nende rakendamisest tõusvat kasu kogu Saksamaa ühiskonnale
  • jõuda kohtupretsedentideni, mis aitaksid kaasa võrdse kohtlemise seaduste parema ja sisulise rakendamiseni
  • mõjutada poliitilisi otsuseid, mis puudutavad kaitset diskrimineerimise eest.

Eesti Inimõiguste Keskus tegeleb strateegilise hagelemisega juba seitse aastat. Peamiselt on kohtukaasused puudutanud võrdse kohtlemise valdkonda, väljendusvabadust, andmekaitset ja õigust rahvusvahelisele kaitsele. Inimeste kaitsmine kohtus on saanud teoks vaid heale koostööle advokaadibüroodega, kelle aeg ja panus on võimaldanud lahendada mitmeid õiguslikke kitsaskohti või leida lahendus otsestele inimõiguste rikkumistele.

Keskus katab õppevisiidil osalejate lennupiletid, hommikusöögiga majutuse ja ühe ühise õhtusöögi. Saadaval on kaks vaba kohta. Huvi korral saada lühike motivatsioonikiri hiljemalt 27. septembril keskuse strateegilise hagelemise valdkonna juhile Kelly Grossthalile (kelly.grossthal@humanrights.ee). Ootame õppevisiidile liituma ennekõike advokaate, kel on huvi keskusega koostöö ja inimõiguste teemade vastu.

Eesti Inimõiguste Keskuse tegevust toetab 2022.-2023.aastal Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#strateegiline-hagelemine
Ostukorv