Politsei- ja Piirivalveamet peab oma puuduliku tegevuse tõttu uuesti läbi vaatama rahvusvahelise kaitse taotluse

Inimõiguste keskuse pagulasvaldkonna juristid saavutasid Tallinna Halduskohtus kohtuvõidu Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) üle. Vaidlus puudutas rahvusvahelise kaitse andmist Vene Föderatsiooni kodanikule, kes oli avaldanud vastumeelsust Vene võimude suhtes ja toetust Ukrainale. Otsus jõustus 11. septembril 2023.

Inimõiguste keskuse juristide poole pöördus Vene Föderatsiooni kodanik, kes pärast sõjategevuse algust Ukraina territooriumil oli väljendanud sotsiaalmeedias oma vastumeelsust Vene võimude tegevuse suhtes ning toetanud majanduslikult Ukrainat. Selle tagajärjel hakati teda Venemaal riiklike struktuuride poolt taga kiusama ning ta sai ka isiklikke ähvardusi. Kartes oma elu ja turvalisuse pärast esitas ta Eesti riigile rahvusvahelise kaitse taotluse, mille Politsei- ja Piirivalveamet tagasi lükkas.

Eesti Inimõiguste Keskuse juristid leidsid, et PPA keelduv otsus ei ole õiguspärane. Politsei- ja Piirivalveamet jättis taotlust menetledes tähelepanuta taotleja poolt esitatud tõendid, ei hinnanud väljatoodud asjaolude võimalikke tagajärgi ning rikkus haldusmenetlusnõudeid taotluse läbivaatamisel.

Tallinna Halduskohus otsustas esitatud tõendite põhjal, et kaebus on põhjendatud ja PPA peab rahvusvahelise kaitse taotluse uuesti läbi vaatama.

Link kohtulahendile

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#pagulased
Ostukorv