Töökuulutus: otsime juristi

Otsime keskusesse inimõigustest huvitatud juristi. Peamiselt seisneb töö varjupaigataotlejate nõustamises ja esindamises. Väljaõpe kohapeal.

Peamised tööülesanded:

 • varjupaigataotlejate õigusalane nõustamine ja esindamine ametiasutustes ning kohtutes;
 • varjupaigaalase kohtupraktikaga kursis olemine;
 • õiguslike analüüside kirjutamine.

Sinult ootame eelkõige:

 • magistrikraadi või sellega võrdsustatud kraadi õigusteaduses. NB! Julgustame kandideerima viimasel kursusel olevaid magistrante;
 • suurepärast eesti ja inglise keele oskust nii kirjas kui kõnes;
 • valmisolekut tutvustada oma tööd avalikkusele;
 • head organiseerimisvõimet, pingetaluvust ning korrektsust oma töö tegemisel;
 • empaatilisust ja tolerantsust inimestega suhtlemisel.

Kandideerimisel aitab kaasa:

 • autojuhilubade olemasolu.

Meie pakume:

 • täiskoormusega töökohta;
 • töötasu ca 2200 eurot kuus (bruto);
 • erialast väljaõpet;
 • tuge sisseelamisperioodil – see tähendab, et oleme sulle päriselt ka abiks ja toeks kuniks oled end kõigega meie majas kurssi viinud;
 • meeldivat ja kaasavat töökeskkonda – usume siiralt, et inimene rakendab oma oskusi kõige paremini töökeskkonnas, kus valitseb koostöö ja heatahtlikkus;
 • tähendusega tööd – oma tegevusega aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele;
 • tervise- ja spordikulude hüvitamist 100 eurot kvartalis.

Valikuprotsess:

 • Saada meile oma CV ja kaaskiri. Kaaskirja mõte on saada aru, miks tööpakkumine sind kõnetas.
 • CVsid hindame jooksvalt, aga viimane tähtaeg CV esitamiseks on 23.04.2024.

Saada oma CV ja küsi lisainfot: cv@humanrights.ee. Tööle asumine esimesel võimalusel!

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana austame Eesti seadusi, väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Kandideerima on oodatud kõik, sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või lisavajadusest, samuti julgustame kandideerima hoolduskoormusega inimesi.

#pagulased
Ostukorv