Otsime praktikanti

Inimõiguste keskus viib Euroopa Komisjoni tellimusel läbi monitooringut, mille eesmärgiks on välja selgitada, kas sotsiaalmeediaplatvormid (nt Facebook, TikTok) reageerivad vaenukõnele nii, nagu on lubanud. Otsime praktikanti, kes aitaks meid monitooringu elluviimisel.

Euroopa Komisjon leppis 2016. aasta mais Facebooki, Microsofti, Twitteri ja YouTube’iga kokku, et internetis leviva ebaseadusliku vaenukõne ennetamiseks ja selle leviku vastu võitlemiseks hakkavad need rakendama ebaseadusliku vaenukõne vastase võitluse tegevusjuhendit. Muuhulgas peaks selle kokkuleppe tulemusel sündima tõhus süsteem ebaseaduslikust vaenukõnest teavitamiseks erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel. Hiljem liitusid kokkuleppega ka TikTok ja Instagram.

Praktika võib sobida tudengitele, kes õpivad sotsioloogiat, riigiteadusi, antropoloogiat, õigust, semiootikat või muud sarnast. Õpitavast erialast olulisem on huvi teema vastu ja valmisolek monitooringuga tegeleda.

Praktikandina saad:

  • Põhjaliku ülevaate vaenukõne olemusest
  • Monitoorida sotsiaalmeediat ja analüüsida platvormide käitumist
  • Koostada koos keskuse töötajatega monitooringu tulemuste analüüse

Meie pakume:

  • Võimalust aidata kaasa inimõiguste arengule ja inspireerivat töökeskkonda
  • Praktikajuhendajat, kes on sulle päriselt terve praktikaperioodi toeks
  • Koha ja -ajapaindlikku praktikat. Soovi korral saad teha tööd meie Tallinna kesklinnas asuvast kontorist

Praktiline info:

  • Saada oma vabas vormis lühitutvustus ja motivatsioonikiri hiljemalt 31.08 e-posti aadressile kelly.grossthal@humanrights.ee Vastame kõigile huvilistele hiljemalt 1.09.
  • Praktika toimub algava sügissemestri jooksul ja tundide arv sõltub õppekavas sätestatust.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaenukone
Ostukorv