Hakkame tõstma teadlikkust Euroopa Liidu põhiõiguste hartast

Koostöös Euroopa Põhivabaduste Ühendusega (LIBERTIES) alustame septembris projektiga, mille eesmärk on uurida kas ja kui palju kasutavad juristid ja kohtunikud oma töös Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, ning pakkuda temaatilisi koolitusi. Lisaks loome keskuse kodulehele hartat tutvustava keskkonna. 

Harta on kasulik lisand Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile. See tugevdab põhiõiguste kaitset Euroopa Liidus, muutes meie õigused nähtavamaks ja mõistetavamaks. Euroopa Liidu tasandil kasutatakse seda kohtumenetlustes järjest rohkem. Oluline on, et ka Eesti õiguse valdkonna eksperdid hartat põhiõiguste kaitsel rohkem kasutaksid. Planeeritud tegevused aitavad sellele kaasa.

Projekt kestab aasta ning seda rahastab Euroopa Komisjon.

Uuri põhiõiguste harta kohta rohkem.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #pohioigused
Ostukorv