Kohtuotsus: PPA menetluses leidub tõsiseid puudujääke

Juuli alguses jõustus inimõiguste keskuse pagulasvaldkonna juristide kohtuvõit, mis puudutab rahvusvahelise kaitse (RVK) menetlust. Kohus tühistas Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) keeldumise rahvusvahelise kaitse andmise kohta ning otsustas, et PPA peab taotluse uuesti läbi vaatama.

Keskuse juristid esindasid kohtus Ukraina rahvusest transsoolist Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel oli enne 24.02.2022 alanud Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse pooleli Ukraina kodakondsuse taotlemine. Lisaks on ta teinud annetusi Ukraina relvajõududele. Kuna transsoolistele vajalikud hormoonpreparaadid ning muu meditsiiniabi pole Venemaal enam normaalsetel tingimustel kättesaadavad ning seadusandlus seoses sõjavastaste vaadete avaldamisega on karmistunud, oli elu Venemaal muutunud tema jaoks väljakannatamatuks. Sellest tulenevalt esitas isik PPAle taotluse rahvusvahelise kaitse saamiseks. PPA lükkas taotluse tagasi.

Nii kohtu kui ka inimõiguste keskuse juristide hinnangul oli PPA poolt läbi viidud haldusmenetlus katastroofiliselt puudulik. Kaebaja puhul on tegemist isikuga, kelle rahvusvahelise kaitse vajadust tuleb hinnata mitmest erinevast aspektist. Haldusmenetluse käigus oleks PPA korraga pidanud arvesse võtma nii tema transsoolisust, Ukraina rahvust, Venemaa ametivõimude huviorbiidi all olemist, poliitilist meelsust kui ka Ukraina toetamist. Kohtu hinnangul ei hinnanud PPA asjaolusid kumulatiivselt ning toetus keelduva otsuse tegemisel isiku päritoluriigi vananenud infole.

Kohus otsustas, et kuna menetluse käigus rikkus PPA taotleja erivajaduse hindamisel välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (VRKS-i) nõudeid ning viis haldusmenetluse läbi puudulikult, tuleb PPA otsus rahvusvahelise kaitse mitteandmise kohta tühistada ja menetlus uuesti nõuetekohaselt läbi viia.

Lisaks soovitas kohus, et PPA suunaks rahvusvahelise kaitse taotlejaid ühendust võtma Eesti Inimõiguste Keskusega, et tagada neile menetluse käigus vajaminev juriidiline tugi.

Link kohtuotsusele

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#pagulased
Ostukorv