Väljasaadetud ukrainlane võitis kohtus Eesti riiki

Inimõiguste keskuse pagulasvaldkonna juristid saavutasid märtsis olulise kohtuvõidu, kui kohus kuulutas Krimmist pärit Romani Eestist väljasaatmise õigusvastaseks ja mõistist Politsei- ja Piirivalveametilt tema kasuks välja varalise ja mittevaralise kahju.

Kui Venemaa 24. veebruaril 2022 Ukraina vastu sõda alustas, elas Roman Krimmis. Möödunud aasta maikuus otsustas ta sarnaselt paljude teiste ukrainlastega kodumaalt lahkuda ja esitada Eesti riigile taotluse ajutise kaitse saamiseks. Eestisse jõudnud, esitaski Roman Politsei- ja Piirivalveametisse (PPA) oma dokumendid: nii Ukraina kui ka Venemaa Föderatsiooni passid. Edasi võtsid asjad ootamatu suuna.

PPA kutsus Romani 19. mail vestlusele, kus teda küsitlesid kõigepealt KAPO ja seejärel PPA ametnikud. Romani väitel survestati teda pärast dokumentide esitamist ajutise kaitse taotlust tagasi võtma ja sama päeva õhtul eskortisid politseiametnikud ta järelvalve all Tallinnast Narva. Piiripunktis anti talle tagasi tema Vene passid, Ukraina passid aga jätsid politseinikud enda kätte. 19. mail hilisõhtul sunniti Roman Eestist lahkuma.

Roman pöördus abi saamiseks inimõiguste keskuse poole. Inimõiguste keskuse pagulasvaldkonna juristide hinnangul oli Politsei- ja Piirivalveamet rikkunud Romani õigusi teda eksitades ja saates ta õigusvastaselt Eestist välja. Juuni alguses esitas Roman juristide toel kaebuse Tallinna Halduskohtule.

20. märtsil jõustus kohtuotsus (link), kus Tallinna Halduskohus tuvastas, et tegemist oli ebaseadusliku väljasaatmisega. Lisaks otsustas kohus, et Politsei- ja Piirivalveamet oli Romani välja saates käitunud õigusvastaselt ja nõudis ametilt tema kasuks välja varalise ja mittevaralise hüvitise ning menetluskulud. Politsei- ja Piirivalveamet otsust ei vaidlustanud.

Kohtuasja kajastas ka ETV saade “Pealtnägija” (link saatele).

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#pagulased
Ostukorv