Damir Nuriev: vähemused tunnevad ebakindlust ja ebaõiglust teiste ükskõiksuse tõttu

  • Prillidega naeratava noormehe portree
    Damir Nuriev
    Inimõiguste saadik

Inimõiguste saadik Damir on sõbralik inimene, kellele meeldib kõik õppimisega seonduv. Eriti keeled, töö lastega ja eripedagoogika. Hetkel omandab ta inglise keele õpetaja kraadi Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ja töötab samas ametis 1.-3. klassi lastega Sinimäel. Ta naudib suusatamist, kokandust ja rahvatantsu. Kaerajaan on üks ta lemmikuid!

Miks tundsid, et inimõiguste saadikuks olemine on just see samm, mis aitaks sul inimõiguste eest seista?
Minu jaoks tähendab saadikuks olemine ennekõike keskuse meeskonda kuulumist. Ainult meeskonnas näen, et minu panus on väärtuslik ja jõuab inimesteni, kelle õigused vajavad kaitset. Või nendeni, kes vajavad lihtsalt tähelepanu või solidaarsust – tunnet, et nad pole üksi ja neid toetatakse, sh keskuse saadikud.

On levinud arusaam, et inimõiguste kaitsjad on tihtipeale noored, liberaalsed, tulihingelised, kohati lausa liiga tundlikud ja seisavad vaid vähemuste õiguste eest. Kelle jaoks on inimõiguste saadikuid vaja ning milline peab olema üks hea inimõiguste saadik?
Minu arvates peab saadik olema eelkõige empaatiline ja mitte ükskõikne. Minu jaoks on ükskõiksus kurja juur, mille tõttu tunnevad paljud vähemused ühiskonnas ebakindlust ja ebaõiglust. Empaatia on ka ressurss info levitamiseks teistele, et tõsta üldist teadlikkust inimõigustest, olgu siis kolleegide seas tööl või ülikoolis. Inimõigused on puudutavad igaüht ja sotsiaalne ebaõiglus võib mõjutada kõiki.

Mis on sinu arust inimõiguste saadiku töös kõige tänuväärsem?
Kõige tänuväärsem on see, et minu jõupingutused aitavad vähemalt ühte-kahte inimest ja olen ühe meeskonna liige, kelle jõupingutuste kaudu liigub Eesti võrdsema ja turvalisema riigi suunas.

Mis võib osutuda aga suurimaks väljakutseks?
Minu jaoks on see ennekõike inimeste ükskõiksus või isegi inimõiguste ideede järsk tagasilükkamine. Eriti võib see puudutada Ida-Virumaad, kus paljud on läänevaenulikel seisukohtadel. Seetõttu tundub sellest Venemaa-suunalisest propaganda infomüürist läbimurdmine raske, kuid mitte ületamatu takistusena.

Inimõiguste saadikute võrgustiku tegevusi rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoiguste-saadik
Ostukorv