Üks kõigi eest – toeta strateegilise hagelemise fondi!

Eesti Inimõiguste Keskuse juristid on koostöös advokaatidega aastaid seisnud selle eest, et Eesti ühiskonnas koheldaks inimesi võrdselt. Strateegiliseks hagelemiseks nimetatakse tegelemist selliste juhtumitega, millel on potentsiaali lisaks konkreetse inimese abistamisele muuta Eesti õigusruumi selgemaks meie kõigi jaoks. Sellest aastast otsustasime strateegilise hagelemise teemade valdkonda avardada ja meie poole võib pöörduda erinevate inimõiguste rikkumiste korral. Kutsume üles annetama, et luua üheskoos turvalisemat ja õiglasemat Eestit.

Mida tähendab strateegiline hagelemine ja miks seda vaja on?

Strateegiline hagelemine tähendab ühiskondlikult oluliste juhtumite lahendamist läbi kohtu- või kohtuväliste menetluste. Seda saab teha nii tsiviil-, kriminaal- kui haldusasjades. Strateegilise hagelemise eesmärk on üksikute hoolikalt valitud juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti.

Tavainimese jaoks tähendab strateegilises hagelemises osalemine seda, et lisaks isiklikule abisaamisele toob tema lugu õigusselgust või muudab kohtupraktikat ka teistele sama murega inimestele. Inimõiguste keskuse juristid koos partneritest advokaatidega seisavad annetajate toel nende inimeste kõrval, et luua kõigi Eesti inimeste jaoks õiglasemat ja turvalisemat õigusruumi. Vaata kaasusi, mille puhul inimõiguste keskus on pidanud otstarbekaks oma abi osutada (link).

Miks ja kellele on vaja strateegilise hagelemise fondi?

Kui seni oleme strateegilise hagelemise valdkonnas keskendunud peamiselt võrdse kohtlemise teemadele, siis ühiskondlikku vajadust tajudes oleme otsustanud teemade ringi laiendada. Kui seni oleme kogunud annetusi peaasjalikult konkreetse inimese ja loo jaoks, siis täna jõuab meieni üha rohkem juhtumeid, kus annetuskampaania tegemiseks aega napib, inimest on vaja aidata nüüd ja kohe.

Kutsume üles julgelt ühendust võtma, kui leiad, et sinu või kellegi teise inimõigusi on rikutud ja vajad abi kohtusse pöördumisel. Juhul, kui mure on ühiskondlikult oluline, saame sind aidata, esindades sind koostöös advokaatidega kohtus ja võttes võimalusel kanda kulusid.

Selleks, et meil oleks võimalik ühiskondlikele valupunktidele kiirelt ja paindlikult reageerida, kutsume kõiki häid inimesi annetama keskuse strateegilise hagelemise fondi (link) ehk andma hoogu sellele, et saaksime meie kõigi jaoks olulisi juhtumeid kaitsta kohtusaalides.

Eesti Inimõiguste Keskuse tegevust toetab 2022.-2023.aastal Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#strateegiline-hagelemine
Ostukorv